Retro Boogie Disco Night – Ramona Portelli Blog

Retro Boogie Disco Night

Retro Boogie Disco Night organizzata mill-hbieb ta’ Joyce Muscat

Post fil-Kazin tal-Banda San Gorg Bormla

Data t-Tlieta, 30 April 2024

Hin minn 19.00 sa 24.00

Inkluz finger food. Prezz 7 ewros biss

Ghall-biljetti cemplu fuq 7969 1192, 7969 2458, 7767 5859

Scroll to top