Id-Deejays u Producers Maltin – CaThY-K u Paul Hamilton ser johorgu EP gdida ma’ wahda mill-akbar labels mondjali – Ramona Portelli Blog

Id-Deejays u Producers Maltin – CaThY-K u Paul Hamilton ser johorgu EP gdida ma’ wahda mill-akbar labels mondjali

Id-Deejays u Producers Maltin – CaThY-K u Paul Hamilton ser johorgu EP gdida ma’ wahda mill-akbar labels mondjali – JOOF Recordings ta’ John 00 Fleming propju fl-10 t’Ottubru 2022.

CaThY K hija deejay u producer Maltija.  Ilha ddoqq ghal dawn l-ahhar sbatax-il sena, filwaqt li tipproduci l-muzika ghal dawn l-ahhar seba’ snin.  Hija tvarja l-muzika bejn stil house, tech house, progressive house, melodic techno u afro house, filwaqt li ddoqq f’diversi klabbs u avvenimenti lokali mal-aqwa deejays kemm lokali u barranin.  Hija wkoll qed msiehba ma’ diversi rekord labels kbar fosthom bonzai progressive, deepwibe underground, soundteller records, droid9, slc6 u hafna aktar.  Hija wkoll giet fost l-aqwa 100 top charts globali b’diversi tracks taghha, filwaqt li l-muzika taghha hija ssaportjata minn diversi deejays u producers kbar minn mad-dinja kollha.

Paul Hamilton huwa l-ewwel progressive deejay u producer Malti li beda jdoqq gewwa Dubai/ Abu Dhabi u li kien gie maghzul minn Armin van Buuren, Ruben de ronde u David Lewis productions sabiex idoqq f’wahda mill-akbar festivals madwar id-dinja – A state of Trance 850, gewwa l-Progressive Arena f’Utrecht, fin-Netherlands.  Huwa msieheb ma’ hafna rekord labels kbar mondjali, u award-winning deejay/producer b’aktar minn ghoxrin sena esperjenza.

Kull darba li artist jiklassifika fit-Top 100 charts tal-generu, jkun qed ihabbatha ma’ kompetizzjoni kbira madwar id-dinja, ghall-fatt li jkun hemm mijiet ta’ tracks li jigu released, allura taghmel il-probabilita iktar difficli biex tidhol goc-charts.  Tajjeb nghidu ukoll li meta artist jiffirma kuntratt ghax l-album jew diska tkun inghtazlet minn dawn it-tip ta’ record labels kbar hija difficli mmens ghat-tali fatt li dawn jaccetaw biss l-ikbar kwalita gholja ta’ muzika.

Aktar kmieni din is-sena, CaThY K u Paul Hamilton irnexxilhom jiffirmaw ma’ wiehed mill-aqwa labels mondjali, b’permezz ta’ EP gdida bl-isem ta’ Cybele ma’ Joof Recordings ta’ John 00 Flemings.  L-EP ser tinhareg fl-10 t’Ottubru 2022.

Scroll to top