Success ghat-Tieni edizzjoni Unici in Passarella – Ramona Portelli Blog

Success ghat-Tieni edizzjoni Unici in Passarella

Ilbierah is-Sibt, 9 ta’ Novembru gewwa l-Belt Valletta, sehhet it-Tieni edizzjoni Unici in Passarella.

Waqt din il-wirja wiehed seta jsegwi sfilata specjali minn persuni dizabbli, down syndrome u anke persuni abbli.  Il-messagg kien wiehed uniku u car kristall, li kulhadd huwa uman u hadd mhu ahjar minn hadd fid-dinja.  Il-mistiedna specjali matul is-serata kienet il-mudella mondjali mill-Awstralja – Madeline Stuart.

Matul l-istess wirja wiehed seta jgawdi divertiment ta’ zfin miz-zeffiena ta’ Alison White Dancers, kantanti u talenti ohrajn.

Dawk interessati li jmorru Gala Dinner illejla l-Hadd, fil-prezenza ta’ Madeline Stuart huwa mistiedna jattendu l-Magazino Belt Valletta fis-7.30pm. Biljetti huma 70 euros ghall-kbar, filwaqt li t-tfal ihallsu 15 ewros biss.  Aktar informazzjoni fuq 7972 9594.  Parti mill-qliegh ser jinghata lil Down Syndrome Association.

Scroll to top