The Haunted Prison – Ramona Portelli Blog

The Haunted Prison, ser isir il-Habs l-Antik, bejn il-31 ta’ Ottubru u 4 ta’ November 2017.

Wiehed jista jikseb l-informazzjoni necessarja fuq is-sit www.hauntedprisonmalta.com , pero huwa tajjeb li wiehed jifhem dan li gej :-

  1. Jidhlu massimu ta’ tnax (12) ir- ruh kull show 
  2. Is-shows huma kwazi kollha mimlijin, baqa ftit biljetti
  3. Il-ftit li baqa wiehed jista jakkwistom fuq is-sit www.hauntedprisonmalta.com/booking 
  4. M’hemmx booking mal-bieb, min jigi mal-bieb, gej ghal xejn, ghax ma jinbieghawx biljetti mal-bieb. 
  5. Ma nirrikomandawx li jigu tfal zghar 
  6. Mhux tajba ghal min ibati minn qtugh ta’ nifs, jew xi tip ta’ fobija tad-dlam
  7. Hemm xi tarag li wiehed irid jitla, kif ukoll jinzel. 
  8. Fiha qtajja, dlam, u jintuzghu strobe lights u smoke machines 
  9. Min diga ghandu l-biljett importanti li jigu 10 minuti qabel, l-islot taghhom 
  10. Late Comers ma jidhlux. 

Wiehed jista wkoll isib informazzjoni fuq https://www.facebook.com/hauntedprisonmalta/?ref=br_rs

Mhux permess li jigu persuni MAL-BIEB u jahsbu li ser isibu biljetti tad-dhul.

Fadal biss ftit biljetti ghas-Sibt, u wahdiet fil-granet l-ohra

Scroll to top