Miss Malta 2015 Winner – Ramona Portelli Blog

Miss Malta 2015

Winner Sarah Mercieca (Miss Balzan)

On Saturday 6th June 2015, Glow Promotions, under the management of Alan J. Darmanin and Jeff Francalanza, organised the 52nd anniversary of the national Miss Malta pageant. The event was transmitted live on One.

Twenty finalists competing for the title which was won by twenty four year old Miss Balzan (Sarah Mercieca) followed by Miss Gzira (Nicola` Grixti) in second place and Miss St. Paul’s Bay (Louisa Abela) in third place.

Sarah Mercieca won a grand amount of prizes amongst which she will be travelling all the way to Thailand to represent Malta in the Miss Grand International pageant. Sarah will also have a year packed full of television appearances and interviews on magazines and local newspapers. She will also be attending charitable events in which she will be accompanied by the Miss Solidarity title winner, Miss Valletta (Nathalie Camilleri).

Photo Credit SnapArt by Benjamin Sant

====================================================

Miss Malta 2015

Ir-rebbieha hija Sarah Mercieca (Miss Balzan)

Is-Sibt 6 ta’ Gunju 2015 ittella` it-52 edizzjoni tal-konkors nazzjonali Miss Malta fejn ixxandar b’mod dirett fuq One. Ghat-tieni sena konsekuttiva gie organizzat minn Glow Promotions taht it-tmexxija ta’ Alan J. Darmanin u Jeff Francalanza.

Ghoxrin finalista ikkompetew ghal dan it-titlu fejn fl-ewwel post iklassifikat Miss Balzan (Sarah Marcieca) ta’ erba’ u ghoxrin sena, fit-tieni post Miss Gzira (Nicola` Grixti) u fit-tielet post Miss San Pawl il-Bahar (Louisa Abela).

Sarah Mercieca rebhet diversi rigali fosthom ser ikollha l-opportunita` li tirraprezenta lil Malta fil-konkors Miss Grand International gewwa it-Tajlandja. Sarah ser ikollha ukoll sena mimlija intervisti u sejhiet f’diversi programmi tat-televizjoni, gazzetti u rivisti. Kif ukoll ser tkun involuta f’avvenimenti fosthom dawk li fihom jingabru flus ghall-karita`. F’dawn l-avvenimenti ghal gbir ta’ fondi ser tkun akkumpanjata mir-rebbieha tat-titlu Miss Solidarity li hija Miss Valletta (Nathalie Camilleri). 

Ritratt : Photo Credit SnapArt by Benjamin Sant

Scroll to top