An artistic exhibition of colour drawings on paper by Artist Liliana Fleri Soler – Ramona Portelli Blog

An artistic exhibition of colour drawings on paper by Artist Liliana Fleri Soler

Ħemda is word of semitic origin meaning ‘stillness and silence’. 

It is in such moments that we are inspired, when we are one with our inner being while our mind is still.  It is here that beauty and creativity excel.

In this collection of 21 works, Liliana Fleri Soler expresses her life journey in 2012.  Since the launch many a person have remarked of having felt a melancholy and even a slight heaviness in these works.  Is this a negative aspect in her or better still in art in general?

Most works of Art of repute, or let us say the ones most easily rememberd by all walks of life, do bear in fact some form of pain.  Try to think of the one that comes up first in your mind.  In other words they are certainly not happy chappy pictures.  But is this in fact such a negative thing after all?

It is through some form of crises or tough time, that we evolve and are reborn.  This is the aspect Liliana explores through the works of this collection.

While journeying through the 21 works, if you do feel some heaviness then the Artist has in fact reached her objective; but do linger a little longer as mingled with the colours and the figures one can also encounter the solutions.

About the Artist :

Liliana Fleri Soler was born in Malta and is a graduate of the University of Malta. In 1996 she decided to give up her teaching career and devote her energy to art. She is primarily a self-taught artist whose work delves into imagery derived from the human situation and is expressed through painting, sculpture and assemblage.

One can visit Liliana Fleri Soler’s exhibition at Hotel Juliani’s Lobby, St Julian’s until the end of January 2013. 

==============================================================Ħemda

Esebizzjoni Artistika ta’ opri ta’ akriliku fuq karta mill-Artista Liliana Fleri Soler.

Fil-Ħemda jissawwar l-ispirtu, tirregola ruħha l-qalb u tispikka l-kreativita`.

Ħemda huwa t-titlu ta`din il-ġabra ta`21 kwadru li jsegwu l-vjaġġ li wettqet f`ħajjitha l-artista Liliana Fleri Soler tul is-sena 2012.

Mill-ftuħ ta`l-esibizjoni ‘l hawn, kemm il-persuna li żaruwha fetħu qalbhom u ammettew li l-opri hawn imsemmijja, ħallewlhom sens ta`melankolijja u li ħassew tassew xi forma ta`piż profond li ħajjet l-artista kienet mtaqqla bih matul dan il-perijodu.

Moħħ il-bniedem b`mod naturali jirreaġixxi b’ċertu biża’ meta`kkonfrontat bi kriżi.  Allura, l-uġiegħ huwa xi forma ta`negattivita`jew le?  L-opri ta`l-arti li żammu sens veru u jibqgħu mfakkra, dejjem ikollhom sens ta`toqol fihom.  Faċli li wieħed jaċċerta ruħu minn dan u ma hemmx għalfejn wieħed imur il-bogħod wisq, għax anke hawn Malta stess dan huwa fatt.

Kull wieħed u waħda minna jikber u jevolvi meta`niġu wiċċ ma’ wiċċ ma’ realtajiet iebsa.  Huma għalhekk l-għażliet tagħna li jiddeterminaw jekk l-isfidi humiex pożittivi jew le, mhux l-isfidi nnifishom!

Din hija t-tifsira ta’ dawn l-opri: hemm sfida ċara, iżda fin-niżġa tal-kuluri u ta’ figuri hemm ukoll is-soluzzjoni! Għandek il-ħila li ssiba int meta tosserva dawn il-pitturi jew le?  Dan huwa s-suġġett li tesplora Liliana f’dawn l-aħħar xogħlijiet tagħha.

Dwar l-Artista :

Liliana Fleri Soler twieldet Malta u ggradwat mill-Universita`ta`Malta.  Fl-1996 iddeċidiet li tħalli l-karriera tagħha ta`għalliema sabiex tiddedika ħajjitha kompletament għall-arti.  Il-forom artistici li tuża, bħall-pittura u l-iskultura, huma mezz li bihom tesprimi l-immagini ta`l-esperjenza umana. 

Wiehed jista jgawdi l-esebizzjoni ta’ Liliana Fleri Soler ġewwa l-lobby tal-Lukanda Juliani f’San Giljan sa l-aħħar ta’ Jannar 2013.

Scroll to top