Milied Melliehi 2010 – Ramona Portelli Blog

The third edition of the Mellieha Christmas, an event organised by the Mellieha Local Council  is going to be an activity not to be missed. It is a feast of music, art, traditional Christmas food, Christmas cribs exhibition, live crib and several other attractions. 

This activity is going to be held from 18 to 24 December and will take place in the Mellieha Main Square, with proceedings going to Dar tal-Providenza. 

Food lovers will have a variety on which to feast on like traditional eighteenth century Maltese recipes,  imqaret, several types of pasta, chestnuts, imbuljuta, mulled wine, qaghaq tal-ghasel and several other dishes.  An Italian pastry chef will also be in attendance.  Complementing all the above are book stands, hand-made jewellery and local products that will all be available to view and buy. 

Children will have a dedicated area with a number of activities for them to enjoy along with a trackless train. 

Without any doubt these will be seven days filled with events and entertainment provided by local musicians. 

Rain or wind will not dampen our spirits as a specially designed tent is available ensuring that you are able to enjoy this event no matter what. 

Free Entrance

From Saturday 18th December till Friday 24th December 2010.

====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ===

Din hija t-tielet edizzjoni minn mindu bdiet tigi ccelebrata din il-festa ghall-familja kollha gewwa l-Mellieha.  Milied Melliehi 2010 ser tkun attivita li l-familja Maltija m’ghandix titlef.  Organizzata mill-Kunsill Lokali Mellieha, Milied Melliehi 2010 hija festa ta’ muzika, arti, ikel tradizzjonali tal-Milied, wirja ta’ presepji, presepju haj u bosta attrazzjonijiet ohra.

Din l-attivita ser tkun miftuha mit-18 sa 24 Dicembru u ser tkun qed tigi mtellgha fil-Pjazza Principali tal-Mellieha, b’risq id-Dar tal-Providenza.

Ghal min ihobb xi ftit jew wisq lil zaqqu, ser ikun hemm varjazzjoni ta’ ikel specjali.  Insemmi ikel tradizzjonali Malti b’ricetti tat-tmintax-il seklu, imqaret, tipi ta’ ghagin differenti, qastan, imbuljuta, mulled wine, qaghaq tal-ghasel u hafna varjeta ta’ ikel iehor.  Sahansitra anke dulcier Taljan jahdem helu tipiku Taljan.  Minbarra dawn ser ikun hemm ukoll stands bil-kotba, gollelerija hand-made u prodotti tal-lokal.

Ghal dawk il-familji bit-tfal, mhux ser ikollhom l-ebda problema, ghaliex ser ikun hemm area tat-tfal b’diversi attrazzjonjiet specjali ghalihom fosthom anke trackless train. 

Litteralment sebat ijiem mimlija daqs bajda, fejn ma jonqosx ukoll spettaklu ta’ muzika u kant b’diversi kantanti lokali.

Rih jew xita, m’ghandix tkun l-iskuza taghkom, ghax ghal dan il-Kunsill tal-Mellieha ipprovda soluzzjoni wkoll.  Filfatt din l-attivita ser tkun attrezzata b’tinda specjali sabiex tilqa lill-familji tahtha.

Dhul b’xejn
Mis-Sibt 18 Dicembru sal-Gimgha 24 Dicembru 2010.

Scroll to top