Comments

Dorianne Azzopardi  |  Gzira/Fgura

Hey Ramona, ili niftakrek tikteb mill-iskola fil-magazine is-saghtar. Dejjem kont inkun herqana biex naqra l-artikli tieghek. Prosit tal-intervisti interessanti u tal website ikkulurita :) KEEP IT UP!!!!!

Posted on: 26- Oct- 2010

alex  psaila  |  mosta /san gwann

aw ramona :) proset tax xoghjol li qeda taghmel, , proset ukoll ta l intervista li ghamilt lili stess , ibqa sejra hekk ,ghax qed tamghel hafna gid , proset ramona .,, god bless you

Posted on: 9- Oct- 2010

claudia dalli  |  

Hi Ramona, Well done for your new website... really interested. Thanks for you support !! xx

Posted on: 3- Oct- 2010

Aleandro Pace Tahir  |  Cospicua, Malta

Proset Ramona, ghandek website bomba. Nixtieq nawguralek kull successi fil-karriera tieghek fil-qasam tal-gurnalizmu. Mill-intervisti u artikli interessanti li qrajt minn tieghek nista' nikkonferma li int bniedma mahbuba minn hafna nies tal-palk, celebritajiet u nies b'esperjenzi differenti fil-qasam tal-'media'. Niehu gost naqra l-kitbiet tieghek 'online' biex insir naf iktar dwar personalitajiet differenti u dwar x'jahsbu fuq certi affarijiet. Finalment nirringrazzjak talli tapprezza t-talenti tieghi u napprezza hafna l-interess li turi fija. Awguri!! :)

Posted on: 3- Oct- 2010

Vince Fabri  |  Valletta

Prosit Ramona x'website sabiha ghandek, nawguralek aktar success.

Posted on: 2- Oct- 2010

Adie Malta  |  Malta

Yo Ramona! A real big THANK YOU for all the beautiful comments that you passed on my regard & my music. It is so nice to see people such as yourself having interest in Maltese artists and talent & exposing them to the public...you're great! Keep up this wonderful job & keep supporting local artists the way you do because we definitely NEED such support! Many thanks and thumbs up...Love -> Adie xxx

Posted on: 25- Sep- 2010

Etienne Cutajar  |  Glasgow

Brava Ramona for such interesting interviews and a lovely website, Well Done!!!!

Posted on: 22- Sep- 2010

Clifford Galea  |  Naxxar

Prosit tassew Ramona, u grazzi tas-sapport li dejjem tajtni! jixralqek l-ahjar ghax tiehu xogholok bis-serjeta'. Keep it up u God bless :)

Posted on: 3- Sep- 2010

Jimmy Vella  |  San Pawl il-Bahar

Ramona Portelli: Already a legend ;)

Posted on: 3- Sep- 2010

Angie Borda  |  birkirkara

I love reading your interviews i find them very interesting ;-) keep it up

Posted on: 24- Aug- 2010
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

Lewis Marvic | 'INDIGO'

Proset tal-Website Ramona, u tal-kitba u tax-xoghol kollu tieghek. Grazzi ukoll ta' L-intervista li ghamiltli fi zmien il-milied u l-ewwel tas-sena. Xewqat Sbieh mil-Qalb ghall- 2011 :)

Gino Lombardi | Mosta

Prosit u ibqa' sejra kif int!

Abigail  Spiteri | Ghaxaq

Hi Ramona. Very interesting website. You are amazing just the way you are. Ghandek talent ibza ghalih. Keep it up. Niehu gost hafna naqra il-kitbiet tieghek. Jien nibqa naggornak fuq dak li nkun qed naghmel. Btw fuq facebook fis-section noti fil-profile tieghi hemm xi xoghlijiet minn tieghi. Napprezza jekk thallili xi comment jew like. Jien sapporter kbira tieghek bhalma nahseb naf u nibqa ghal dejjem. Il-festi t-tajba lilek u lil familja kollha tieghek. xxx

Clare Agius | the clouds :)

Hey Ramona a simple yet colourful website and one which i don t have to wreck my brains to discover where everything is :) very good interviews too so i ll keep a look out to read about more celebs and interesting people keep it up

Andre` Penza | Fgura

Hi Ramona well done for your website, and for your work. It pays to love what you do....you`re doing great. keep it up.

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA