Promotion : Romina Vella – Singing Lessons

Promotion : Romina Vella – Singing Lessons

Published: Wed, 27.9.2017   |   Category: Promotion  |   Language: EN

Romina Vella is a local singer offering services during wedding masses, civil weddings, anniversaries, funerals and other occasions. She also offers singing lessons, individual attention and also offers children choir lessons- please feel free to contact her on 7932 5332.

READ MORE ...
Press Release:- Festa Ħut 2017

Press Release:- Festa Ħut 2017

Published: Tue, 5.9.2017   |   Category: Press Release  |   Language: MT

Għal darba oħra t-Taqsima Festi Rurali fi ħdan is-Segretarjat Parlamentari tal-Biedja, Sajd u Drittijiet tal-Animali bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali ta’ Marsaxlokk ser jorganizzaw Festa Ħut. Din ħa sir ġewwa l-istess raħal nhar is-Sibt 16 ta’ Settembru 2017 mis-sitta ta’ filgħaxija sal-ħdax ta’ billejl.

READ MORE ...
Promotion : Get Forged

Promotion : Get Forged

Published: Fri, 28.7.2017   |   Category: Promotion  |   Language: EN

GetForged provides health and fitness services including Crossfit sessions, Body Building workouts and also 1-on-1 focused training. It is a superb place, with great environment, and anything else you can imagine. Highly recommended to all individuals who want to get fit and healthy, with the perfect atmosphere, team and members.

READ MORE ...
Press Release:- Jizdiedu l-ambaxxati fit-tielet edizzjoni tal-attivita'

Press Release:- Jizdiedu l-ambaxxati fit-tielet edizzjoni tal-attivita' "Connecting Through Culture" f'Ta' Xbiex

Published: Wed, 19.7.2017   |   Category: Press Release  |   Language: MT

L-attivita' kulturali "Connecting Through Culture" ser terga tkun f'Ta' Xbiex ghat-tielet sena konsekuttiva nhar is-Sibt li gej gewwa l-Yacht Marina. Interessanti l-fatt li din is-sena l-ambaxxati u konsulati zdiedu mis-snin precedenti, u dan huwa propju konferma tal-popolarita' tal-istess avveniment li jidher li dahal sew fil-kalendarju tal-Maltinu Ghawdxin.

READ MORE ...
Press Release:- Iljieli Melleħin 2017 – L-Ghaxar Edizzjoni

Press Release:- Iljieli Melleħin 2017 – L-Ghaxar Edizzjoni

Published: Fri, 7.7.2017   |   Category: Press Release  |   Language: MT

Għall-10 sena konsekkuttiva, l-Kunsill tal-Mellieħa ser ikun qed jorganiżża l-Iljieli Melleħin. Din is-sena l-Iljieli Melleħin ser jittellgħu bejn il-21 u 23 ta’ Lulju u l-attivitajiet se jsiru kollha fil-qalba tar-raħal pittoresk tal-Mellieħa. L-Iljieli Melleħin se jibdew il-Ġimgħa 21 ta’ Lulju mit- 8 ta’ filgħaxija il-quddiem f’ Misraħ il-Parroċċa, Mellieħa, fejn se jkun hemm kunċert eċċezzjonali mtella’ mill-aqwa DJs ta’ Malta, Lio, JJOY u Ziggy. Dawn se jassiguraw lejla fantastika b’ mużika mill-aqwa.

READ MORE ...
Press Release:- L-Imnarja – Festa bi Tradizzjoni

Press Release:- L-Imnarja – Festa bi Tradizzjoni

Published: Sat, 17.6.2017   |   Category: Press Release  |   Language: MT

L-akbar avveniment agrikolu tas-sena wasal magħna, u qed isiru l-aħħar tħejjijiet fil-ġonna tal-Buskett sabiex titkompla t-tradizzjoni annwali fejn il-bdiewa, r-raħħala kif ukoll il-poplu in ġerenali jipparteċipaw bil-kbir f' dan l-avveniment.

READ MORE ...
Promotion : Island of Calm

Promotion : Island of Calm

Published: Fri, 16.6.2017   |   Category: Promotion  |   Language: EN

Situated in Hamrun, Island of Calm is Malta’s preferred special massages offered by qualified therapist - Charlie Muscat. If you’re after looking and taking good care of your body and mind, don’t look any further – just visit Island of Calm.

READ MORE ...
Press Release:- Leo Sayer ghall-kuncert f'Malta f'Jum il-Missier

Press Release:- Leo Sayer ghall-kuncert f'Malta f'Jum il-Missier

Published: Fri, 16.6.2017   |   Category: Press Release  |   Language: MT

Fadal biss ftit jiem sabiex il-kantant Leo Sayer izur pajjizna u jaghti kuncert mill-aqwa, flimkien mal-band tieghu. Huwa ser ikun qieghed jaghti kuncert f'Dar il-Mediterran fil-Belt Valletta, il-Hadd 18 ta' Gunju fit-8:30pm.

READ MORE ...
Press Release:- Rizultati Miss World Malta 2017

Press Release:- Rizultati Miss World Malta 2017

Published: Fri, 16.6.2017   |   Category: Press Release  |   Language: MT

Michela Galea ta’ dsatax-il sena mill-Imgarr hija r-rebbieħa għal Miss World Malta 2017 li saret gewwa Pjazza Teatru Rjal is-Sibt 10 ta’ Gunju. Din kienet 21 l-edizzjoni ta’ din kompetizzjoni nazzjonali li ġiet organizzata minn Modelle International taht direzzjoni ta' Sue Rossi u Claudia Calleja licenzjati minn Miss World Jersey Ltd.

READ MORE ...
Press Release:- MISS WORLD MALTA 2017 - Selection of a Maltese Representative for Miss  World

Press Release:- MISS WORLD MALTA 2017 - Selection of a Maltese Representative for Miss World

Published: Sat, 3.6.2017   |   Category: Press Release  |   Language: EN

The winner will be announced this Saturday 10th June, and will be crowned by Anthea Zammit, the reigning Miss World Malta who has also participated in the last edition of Miss World event held in Washington DC. The final night event is to be held at Piazza Teatru and will be transmitted live on NET TV at 9.00pm. Mr Owen Bonnici and Ms Sarah Agius are hosting the show.

READ MORE ...
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

Lewis Marvic | 'INDIGO'

Proset tal-Website Ramona, u tal-kitba u tax-xoghol kollu tieghek. Grazzi ukoll ta' L-intervista li ghamiltli fi zmien il-milied u l-ewwel tas-sena. Xewqat Sbieh mil-Qalb ghall- 2011 :)

Gino Lombardi | Mosta

Prosit u ibqa' sejra kif int!

Abigail  Spiteri | Ghaxaq

Hi Ramona. Very interesting website. You are amazing just the way you are. Ghandek talent ibza ghalih. Keep it up. Niehu gost hafna naqra il-kitbiet tieghek. Jien nibqa naggornak fuq dak li nkun qed naghmel. Btw fuq facebook fis-section noti fil-profile tieghi hemm xi xoghlijiet minn tieghi. Napprezza jekk thallili xi comment jew like. Jien sapporter kbira tieghek bhalma nahseb naf u nibqa ghal dejjem. Il-festi t-tajba lilek u lil familja kollha tieghek. xxx

Clare Agius | the clouds :)

Hey Ramona a simple yet colourful website and one which i don t have to wreck my brains to discover where everything is :) very good interviews too so i ll keep a look out to read about more celebs and interesting people keep it up

Andre` Penza | Fgura

Hi Ramona well done for your website, and for your work. It pays to love what you do....you`re doing great. keep it up.

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA