Press Release:- Hames Maltin ser jirraprezentaw lil Malta fil-Georgia ghal akbar Festival ta' Awards li jsir fid-dinja, Beauty Talent and Fashion Awards - World Rising Stars

Press Release:- Hames Maltin ser jirraprezentaw lil Malta fil-Georgia ghal akbar Festival ta' Awards li jsir fid-dinja, Beauty Talent and Fashion Awards - World Rising Stars

Published: Thu, 4.1.2018   |   Category: Press Release  |   Language: MT

Hames stilel li ghandhom titlu prestigjuz ta' WORLD RISING STARS ser jirraprezentaw lil Malta gewwa Georgia fil-gimghat li gejjien ghal akbar Festival ta' Awards li jsir fid-dinja, Beauty Talent and Fashion Awards - World Rising Stars fejn ser ikunu qed jippartecipaw ghal BEST AWARD OF THE YEAR. L-Ambaxxaturi Maltin ser jippartecipaw f’dan il-festival ma’ 45 partecipanti ohra madwar dinja, kif ukoll ser jigu ggagjati minn 20 membru tal-gurija - artisti professjonisti fil-qasam tal-ispettaklu - arti u moda.

READ MORE ...
Press Release:- World Fashion Kids Festival 2018

Press Release:- World Fashion Kids Festival 2018

Published: Wed, 27.12.2017   |   Category: Press Release  |   Language: EN

World Fashion Kids Festival – International by Little Miss World. Winners will be selected in each age group to represent MALTA in Ukraine March 2018.

READ MORE ...
Promotion : Blinks Accessories

Promotion : Blinks Accessories

Published: Wed, 27.12.2017   |   Category: Promotion  |   Language: EN

Blinks was established in 2017 and specializes in any kind of jewellery, accessories, scarves, panchos and bags. They strive to provide reasonable prices whilst keeping the quality of the product in mind. It is important for them to import one-off pieces in order to highlight the importance of individuality in a woman.

READ MORE ...
Promotion : Sensara Malta

Promotion : Sensara Malta

Published: Tue, 26.12.2017   |   Category: Promotion  |   Language: EN

Sensara Malta is a trademark recently established to safeguard the Real Valuable Concept of an Intermediary Person when buying/selling/renting a property. Sensara Malta - 'Keeping it affordable and in its realistic market value.

READ MORE ...
Promotion : CPS Garage Automotive

Promotion : CPS Garage Automotive

Published: Fri, 15.12.2017   |   Category: Promotion  |   Language: EN

CPS Garage Automotive is one of the best local one-stop-shop for all your car needs. Situated in Zurrieq, CPS Garage Automotive is quite literally your one-stop-shop for all of your car and van parts needs.

READ MORE ...
Promotion : Champagne Lounge, Marsaskala

Promotion : Champagne Lounge, Marsaskala

Published: Mon, 4.12.2017   |   Category: Promotion  |   Language: EN

Looking for a great night with friends, genuine drinks, nice music and luxurious atmosphere? Don’t look any further – Champagne Lounge is the place to be.

READ MORE ...
Press Release:- Jancer Galea - Tiny Miss World 2017

Press Release:- Jancer Galea - Tiny Miss World 2017

Published: Sat, 2.12.2017   |   Category: Press Release  |   Language: EN

Six years old – Jancer Galea, recently won Tiny Miss World 2017 in Little Miss World 2017 (Little Miss & Mister United World Children Festival of Culture & Art) held last September 2017 in Greece.

READ MORE ...
Press Release:- Festival Internazzjonali Milied Mellieħi 2017

Press Release:- Festival Internazzjonali Milied Mellieħi 2017

Published: Fri, 1.12.2017   |   Category: Press Release  |   Language: MT

Il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa se jtella’ l-attività annwali tal-Festival Internazzjonali Milied Mellieħi 2017 is-Sibt 23, il-Ħadd 24, l-Erbgħa 27 u l-Ħamis 28 ta’ Diċembru 2017. Din l-attivita’ organizzata bil-kollaborazzjoni tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali, L-Awtorita’ Maltija Għat-Turiżmu, l-Fondazzjoni Valletta 2018, Reġjun Tramuntana u The Malta Christmas Festival, tilħaq il-qofol tagħha b’attivitajiet li se jsiru fi Triq Ġorġ Borg Olivier u Misraħ il-Parroċċa mis-7 ta’ filgħaxija.

READ MORE ...
Press Release:- Moda Malta 2017 – Moda u Eleganza

Press Release:- Moda Malta 2017 – Moda u Eleganza

Published: Wed, 29.11.2017   |   Category: Press Release  |   Language: MT

Festa ta’ Moda u Eleganza spikkat gewwa s-sala ta’ La Valette Dar il-Mediterran il-Belt, post mill-isbah li jilqa bosta attivitajiet fejn il-Hadd li ghadda giet organizzata Moda Malta ghas-seba darba, dedikata ghal l-ghola livell ta’ hwienet fejn spikkat eleganza tal-hwejjeg esklussivi li gew ippreparati ghal diversi okkazzjonijiet ghax-xhur li gejjin. L-organizaturi hadu hsieb biex dan l-avveniment ikun wiehed ta’ livell gholi ikun fil-kalendarju ta’ Modelle International.

READ MORE ...
Press Release:- Villaġġ tal-Milied fl-Għammieri

Press Release:- Villaġġ tal-Milied fl-Għammieri

Published: Tue, 21.11.2017   |   Category: Press Release  |   Language: MT

It-Taqsima Festi Rurali fi ħdan is-Segretarjat għall-Biedja, Sajd u d-Drittijiet tal-Animali, ser terġa torganiżża Villaġġ ieħor tal-Milied fl-Għammieri nhar il-Ħadd 10 ta’ Diċembru 2017 bejn 9.00 u l-17.00. L-attivita ser tibda b’ċelebrazzjoni tal-quddiesa animata bil-parteċipazzjoni tal-kor mill-Mużew taż-Żurrieq, kif ukoll il-priedka tal Milied.

READ MORE ...
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

Lewis Marvic | 'INDIGO'

Proset tal-Website Ramona, u tal-kitba u tax-xoghol kollu tieghek. Grazzi ukoll ta' L-intervista li ghamiltli fi zmien il-milied u l-ewwel tas-sena. Xewqat Sbieh mil-Qalb ghall- 2011 :)

Gino Lombardi | Mosta

Prosit u ibqa' sejra kif int!

Abigail  Spiteri | Ghaxaq

Hi Ramona. Very interesting website. You are amazing just the way you are. Ghandek talent ibza ghalih. Keep it up. Niehu gost hafna naqra il-kitbiet tieghek. Jien nibqa naggornak fuq dak li nkun qed naghmel. Btw fuq facebook fis-section noti fil-profile tieghi hemm xi xoghlijiet minn tieghi. Napprezza jekk thallili xi comment jew like. Jien sapporter kbira tieghek bhalma nahseb naf u nibqa ghal dejjem. Il-festi t-tajba lilek u lil familja kollha tieghek. xxx

Clare Agius | the clouds :)

Hey Ramona a simple yet colourful website and one which i don t have to wreck my brains to discover where everything is :) very good interviews too so i ll keep a look out to read about more celebs and interesting people keep it up

Andre` Penza | Fgura

Hi Ramona well done for your website, and for your work. It pays to love what you do....you`re doing great. keep it up.

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA