Article Category:   Press Release

BACK

Press Release:- Rizultati Miss World Malta 2017

Press Release:- Rizultati Miss World Malta 2017

Published: 16- Jun- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: MT

Michela Galea ta’ dsatax-il sena mill-Imgarr hija r-rebbieħa għal Miss World Malta 2017 li saret gewwa Pjazza Teatru Rjal is-Sibt 10 ta’ Gunju. Din kienet 21 l-edizzjoni ta’ din kompetizzjoni nazzjonali li ġiet organizzata minn Modelle International taht direzzjoni ta' Sue Rossi u Claudia Calleja licenzjati minn Miss World Jersey Ltd.

READ MORE ...
Press Release:- MISS WORLD MALTA 2017 - Selection of a Maltese Representative for Miss  World

Press Release:- MISS WORLD MALTA 2017 - Selection of a Maltese Representative for Miss World

Published: 3- Jun- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: EN

The winner will be announced this Saturday 10th June, and will be crowned by Anthea Zammit, the reigning Miss World Malta who has also participated in the last edition of Miss World event held in Washington DC. The final night event is to be held at Piazza Teatru and will be transmitted live on NET TV at 9.00pm. Mr Owen Bonnici and Ms Sarah Agius are hosting the show.

READ MORE ...
Press Release:- HMS Olympus Memorial

Press Release:- HMS Olympus Memorial

Published: 17- May- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: EN

The Ta’ Xbiex Local Council in its continuous strive to promote Ta' Xbiex as a locality of excellence was honoured to support a commemoration ceremony held on the 5th of May 2017, during which a monument overlooking the former Royal Navy Submarine base was unveiled in honour of the 89 submariners who lost their lives on the HMS Olympus 75 years ago.

READ MORE ...
Press Release:- Miss Malta 2017

Press Release:- Miss Malta 2017

Published: 8- May- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: MT

Tfajliet ta’ etajiet bejn 17 u 26 sena ser ikunu eliġibbli biex jieħdu sehem. Is-serata finali ta’ Miss Malta 2017 sejra ssir nhar is-Sibt 25 ta’ Novembru 2017 ġewwa s-sala tal-lukanda Radisson Golden Sands. Numru ta’ parteċipanti ser jintgħażlu, fejn kull parteċipanta ser tirrapreżenta lokalita f’Malta jew Għawdex.

READ MORE ...
Press Release:- Festa bebbux u ikel tradizzjonali Malti

Press Release:- Festa bebbux u ikel tradizzjonali Malti

Published: 18- Apr- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: MT

It-Taqsima Festi Rurali fi ħdan is-Segretarjat Parlamentari għall-Biedja, Sajd u Drittijiet tal-Annimali ser torganiżża attivita' bl-isem ta' Festa Bebbux u Ikel Tradizzjonali Malti f' Ħal-Qormi, nhar is-Sibt 29 t'April mis-18.30 'l quddiem.

READ MORE ...
Press Release:- Elvis Tribute Artist all the way from UK to Malta

Press Release:- Elvis Tribute Artist all the way from UK to Malta

Published: 15- Apr- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: EN

The Multi Awarded Elvis Tribute Artist, Gordon Davis will be over to the Maltese Island on Saturday 6th May 2017. This will be a two hours of entertainment.

READ MORE ...
Press Release:- Michael Bolton & Band - live in Malta - 4th & 6th August 2017

Press Release:- Michael Bolton & Band - live in Malta - 4th & 6th August 2017

Published: 12- Apr- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: EN

Multiple Grammy Award-winning Singer, Songwriter and Social Activist – Michael Bolton will be visiting Malta for 2 concerts together with his band on Friday 4th and Sunday 6th of August 2017. Michael Bolton has sold more than 65 million records globally and continues to tour the world.

READ MORE ...
Press Release:- Miss World Malta 2017

Press Release:- Miss World Malta 2017

Published: 12- Apr- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: MT

Tmienja u ghoxrin tfajla bejn sbatax u hamsa u ghoxrin sena, minn lokalitajiet minn Malta u ghawdex ser jikkontestaw ghal l-aktar titlu prestigjuz. Sue Rossi U Claudia Calleja minn Modelle International huma bhal kull sena responsabbli jorgannizzaw dan il-kuntest nazzjonali. Skond regolamenti minn Miss World Jersey Ltd, it tfajliet maghzula jrid jkollhom valuri tajba u personalita' ghaliex fl-ahhar mill-ahhar l-istess organizzatturi huwa dak li jfittxu meta jigu biex jaghzlu r-rebbieha finali tal-Miss World.

READ MORE ...
Press Release:- Pancakes & Crepes Festival

Press Release:- Pancakes & Crepes Festival

Published: 8- Mar- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: EN

2Minds Events together with Montekristo management are pleased to announce The Pancakes & Crepes Festival being held on Saturday 18 March from 5pm onwards and Sunday 19 March 2017 from 10am till 6pm at Vjal tal-Palazz, Montekristo.

READ MORE ...
Press Release:- The Women in Me 2017 - Avveniment Filghaxija ghal Jum il-Mara

Press Release:- The Women in Me 2017 - Avveniment Filghaxija ghal Jum il-Mara

Published: 1- Mar- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: MT

“The Women in Me 2017” ser tigi ccelebrata nhar l-Erbgha, 8 ta’ Marzu, fil-lukanda Le Meridien, f’San Giljan, mill-hamsa sad-disgha ta’ filghaxija. Huwa unur li, din l-attivita ser terga’ tkun taht il-patrocinju ta’ l-Eccelenza taghha Marie-Louise Coleiro Preca, President ta’ Malta.

READ MORE ...
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

Lewis Marvic | 'INDIGO'

Proset tal-Website Ramona, u tal-kitba u tax-xoghol kollu tieghek. Grazzi ukoll ta' L-intervista li ghamiltli fi zmien il-milied u l-ewwel tas-sena. Xewqat Sbieh mil-Qalb ghall- 2011 :)

Gino Lombardi | Mosta

Prosit u ibqa' sejra kif int!

Abigail  Spiteri | Ghaxaq

Hi Ramona. Very interesting website. You are amazing just the way you are. Ghandek talent ibza ghalih. Keep it up. Niehu gost hafna naqra il-kitbiet tieghek. Jien nibqa naggornak fuq dak li nkun qed naghmel. Btw fuq facebook fis-section noti fil-profile tieghi hemm xi xoghlijiet minn tieghi. Napprezza jekk thallili xi comment jew like. Jien sapporter kbira tieghek bhalma nahseb naf u nibqa ghal dejjem. Il-festi t-tajba lilek u lil familja kollha tieghek. xxx

Clare Agius | the clouds :)

Hey Ramona a simple yet colourful website and one which i don t have to wreck my brains to discover where everything is :) very good interviews too so i ll keep a look out to read about more celebs and interesting people keep it up

Andre` Penza | Fgura

Hi Ramona well done for your website, and for your work. It pays to love what you do....you`re doing great. keep it up.

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA