Article Category:   Press Release

BACK

Press Release:- Festival Internazzjonali Milied Mellieħi 2017

Press Release:- Festival Internazzjonali Milied Mellieħi 2017

Published: 1- Dec- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: MT

Il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa se jtella’ l-attività annwali tal-Festival Internazzjonali Milied Mellieħi 2017 is-Sibt 23, il-Ħadd 24, l-Erbgħa 27 u l-Ħamis 28 ta’ Diċembru 2017. Din l-attivita’ organizzata bil-kollaborazzjoni tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali, L-Awtorita’ Maltija Għat-Turiżmu, l-Fondazzjoni Valletta 2018, Reġjun Tramuntana u The Malta Christmas Festival, tilħaq il-qofol tagħha b’attivitajiet li se jsiru fi Triq Ġorġ Borg Olivier u Misraħ il-Parroċċa mis-7 ta’ filgħaxija.

READ MORE ...
Press Release:- Moda Malta 2017 – Moda u Eleganza

Press Release:- Moda Malta 2017 – Moda u Eleganza

Published: 29- Nov- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: MT

Festa ta’ Moda u Eleganza spikkat gewwa s-sala ta’ La Valette Dar il-Mediterran il-Belt, post mill-isbah li jilqa bosta attivitajiet fejn il-Hadd li ghadda giet organizzata Moda Malta ghas-seba darba, dedikata ghal l-ghola livell ta’ hwienet fejn spikkat eleganza tal-hwejjeg esklussivi li gew ippreparati ghal diversi okkazzjonijiet ghax-xhur li gejjin. L-organizaturi hadu hsieb biex dan l-avveniment ikun wiehed ta’ livell gholi ikun fil-kalendarju ta’ Modelle International.

READ MORE ...
Press Release:- Villaġġ tal-Milied fl-Għammieri

Press Release:- Villaġġ tal-Milied fl-Għammieri

Published: 21- Nov- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: MT

It-Taqsima Festi Rurali fi ħdan is-Segretarjat għall-Biedja, Sajd u d-Drittijiet tal-Animali, ser terġa torganiżża Villaġġ ieħor tal-Milied fl-Għammieri nhar il-Ħadd 10 ta’ Diċembru 2017 bejn 9.00 u l-17.00. L-attivita ser tibda b’ċelebrazzjoni tal-quddiesa animata bil-parteċipazzjoni tal-kor mill-Mużew taż-Żurrieq, kif ukoll il-priedka tal Milied.

READ MORE ...
Press Release:- Miss World Final 2017

Press Release:- Miss World Final 2017

Published: 15- Nov- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: MT

A long drawn dream is being fulfilled as some of the most beautiful women across the globe not least Michela Galea are realising to their utmost joy. The 19 year old from Mgarr has made it to the top rank of the final for Miss World. This is the first time that Malta notched this position thanks to Michela who managed to win the prestigious title of Miss World Top Talent only this week.

READ MORE ...
Press Release:- Moda Malta 2017 – Celebration of Elegance and style

Press Release:- Moda Malta 2017 – Celebration of Elegance and style

Published: 5- Nov- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: MT

La Valette Hall MCC is the venue chosen again for this year’s annual event Moda Malta, which is a magnificent place to hold such a unique event. The event will be held on 26th November 2017 at 5pm organized by Modelle International.

READ MORE ...
Press Release:- Festa San Martin 2017

Press Release:- Festa San Martin 2017

Published: 28- Oct- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: MT

Bhal kull sena u skond it-tradizzjoni, l-Festa ta’ San Martin tigi ccelebrata fit-tieni weekend ta’ Novembru, b’fiera kbira li tattira eluf ta’ persuni minn madwar Malta : Il-Fiera ta’ San Martin. Din il-fiera tmur lura mijiet ta’ snin fejn il-Maltin kienu jilghabu loghob biex jintrebhu xi haruf jew fenek. Din is-sena, Il-Fiera ta’ San Martin ser tkun imtellgha nhar il-Hadd, 12 ta’ Novembru 2017 fuq iz-zuntier tal-Knisja tal-Bahrija bejn 9am sa 5pm.

READ MORE ...
Press Release:- The Haunted Prison

Press Release:- The Haunted Prison

Published: 25- Oct- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: MT

The Haunted Prison, ser isir il-Habs l-Antik, bejn il-31 ta’ Ottubru u 4 ta’ November 2017.

READ MORE ...
Press Release:- Jum iddedikat lill-annimali

Press Release:- Jum iddedikat lill-annimali

Published: 5- Oct- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: MT

Fil-Kumpless tal-Għammieri nhar il-Ħadd 15 ta' Ottubru bejn id-9 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofs in-nhar ser terġa tiġi organizzata attivita` tul il-ġurnata kollha ddedikata għall-ħarsien tal-annimali. Din l-inizjattiva għaldarboħra ser tkun kkordinata mit-Taqsima Festi Rurali flimkien mad-Direttorat għall-Ħarsien tal-Annimali fi ħdan is-Segretarjat Parlamentari għall-Biedja, Sajd u Drittijiet tal-Annimali.

READ MORE ...
Press Release:- Festa Ħut 2017

Press Release:- Festa Ħut 2017

Published: 5- Sep- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: MT

Għal darba oħra t-Taqsima Festi Rurali fi ħdan is-Segretarjat Parlamentari tal-Biedja, Sajd u Drittijiet tal-Animali bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali ta’ Marsaxlokk ser jorganizzaw Festa Ħut. Din ħa sir ġewwa l-istess raħal nhar is-Sibt 16 ta’ Settembru 2017 mis-sitta ta’ filgħaxija sal-ħdax ta’ billejl.

READ MORE ...
Press Release:- Jizdiedu l-ambaxxati fit-tielet edizzjoni tal-attivita'

Press Release:- Jizdiedu l-ambaxxati fit-tielet edizzjoni tal-attivita' "Connecting Through Culture" f'Ta' Xbiex

Published: 19- Jul- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: MT

L-attivita' kulturali "Connecting Through Culture" ser terga tkun f'Ta' Xbiex ghat-tielet sena konsekuttiva nhar is-Sibt li gej gewwa l-Yacht Marina. Interessanti l-fatt li din is-sena l-ambaxxati u konsulati zdiedu mis-snin precedenti, u dan huwa propju konferma tal-popolarita' tal-istess avveniment li jidher li dahal sew fil-kalendarju tal-Maltinu Ghawdxin.

READ MORE ...
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

Lewis Marvic | 'INDIGO'

Proset tal-Website Ramona, u tal-kitba u tax-xoghol kollu tieghek. Grazzi ukoll ta' L-intervista li ghamiltli fi zmien il-milied u l-ewwel tas-sena. Xewqat Sbieh mil-Qalb ghall- 2011 :)

Gino Lombardi | Mosta

Prosit u ibqa' sejra kif int!

Abigail  Spiteri | Ghaxaq

Hi Ramona. Very interesting website. You are amazing just the way you are. Ghandek talent ibza ghalih. Keep it up. Niehu gost hafna naqra il-kitbiet tieghek. Jien nibqa naggornak fuq dak li nkun qed naghmel. Btw fuq facebook fis-section noti fil-profile tieghi hemm xi xoghlijiet minn tieghi. Napprezza jekk thallili xi comment jew like. Jien sapporter kbira tieghek bhalma nahseb naf u nibqa ghal dejjem. Il-festi t-tajba lilek u lil familja kollha tieghek. xxx

Clare Agius | the clouds :)

Hey Ramona a simple yet colourful website and one which i don t have to wreck my brains to discover where everything is :) very good interviews too so i ll keep a look out to read about more celebs and interesting people keep it up

Andre` Penza | Fgura

Hi Ramona well done for your website, and for your work. It pays to love what you do....you`re doing great. keep it up.

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA