Article Category:   Press Release

BACK

Press Release:- Elvis Tribute Artist all the way from UK to Malta

Press Release:- Elvis Tribute Artist all the way from UK to Malta

Published: 15- Apr- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: EN

The Multi Awarded Elvis Tribute Artist, Gordon Davis will be over to the Maltese Island on Saturday 6th May 2017. This will be a two hours of entertainment.

READ MORE ...
Press Release:- Michael Bolton & Band - live in Malta - 4th & 6th August 2017

Press Release:- Michael Bolton & Band - live in Malta - 4th & 6th August 2017

Published: 12- Apr- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: EN

Multiple Grammy Award-winning Singer, Songwriter and Social Activist – Michael Bolton will be visiting Malta for 2 concerts together with his band on Friday 4th and Sunday 6th of August 2017. Michael Bolton has sold more than 65 million records globally and continues to tour the world.

READ MORE ...
Press Release:- Miss World Malta 2017

Press Release:- Miss World Malta 2017

Published: 12- Apr- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: MT

Tmienja u ghoxrin tfajla bejn sbatax u hamsa u ghoxrin sena, minn lokalitajiet minn Malta u ghawdex ser jikkontestaw ghal l-aktar titlu prestigjuz. Sue Rossi U Claudia Calleja minn Modelle International huma bhal kull sena responsabbli jorgannizzaw dan il-kuntest nazzjonali. Skond regolamenti minn Miss World Jersey Ltd, it tfajliet maghzula jrid jkollhom valuri tajba u personalita' ghaliex fl-ahhar mill-ahhar l-istess organizzatturi huwa dak li jfittxu meta jigu biex jaghzlu r-rebbieha finali tal-Miss World.

READ MORE ...
Press Release:- Pancakes & Crepes Festival

Press Release:- Pancakes & Crepes Festival

Published: 8- Mar- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: EN

2Minds Events together with Montekristo management are pleased to announce The Pancakes & Crepes Festival being held on Saturday 18 March from 5pm onwards and Sunday 19 March 2017 from 10am till 6pm at Vjal tal-Palazz, Montekristo.

READ MORE ...
Press Release:- The Women in Me 2017 - Avveniment Filghaxija ghal Jum il-Mara

Press Release:- The Women in Me 2017 - Avveniment Filghaxija ghal Jum il-Mara

Published: 1- Mar- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: MT

“The Women in Me 2017” ser tigi ccelebrata nhar l-Erbgha, 8 ta’ Marzu, fil-lukanda Le Meridien, f’San Giljan, mill-hamsa sad-disgha ta’ filghaxija. Huwa unur li, din l-attivita ser terga’ tkun taht il-patrocinju ta’ l-Eccelenza taghha Marie-Louise Coleiro Preca, President ta’ Malta.

READ MORE ...
Press Release:- Carnival at the Marina 2017

Press Release:- Carnival at the Marina 2017

Published: 26- Feb- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: EN

After the previous successful events, the Ta' Xbiex Local Council will be organising the third edition of 'Carnival at the Marina', on Monday 27th February 2017, from 5pm onwards in the Ta' Xbiex Yacht Marina carpark.

READ MORE ...
Press Release:- The Whisky Festival 2017

Press Release:- The Whisky Festival 2017

Published: 17- Jan- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: EN

This is the first Whisky Festival brought to you by 2 Minds Events. It is being held on Saturday, 28 January 2017 at Limestone Heritage Park and Gardens, Siggiewi from 7pm onwards. A night full of free parking spaces, no booking required, free whisky glass, different whisky tasting, free entertainment, different dishes and more fun for all the family and friends.

READ MORE ...
Press Release:- Christmas Village ġewwa Montekristo

Press Release:- Christmas Village ġewwa Montekristo

Published: 12- Dec- 2016   |   Category: Press Release  |   Language: MT

Matul il-weekend li ġej, ser ikun qed jittellgħa Christmas Village ġewwa Montekristo, propju nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġej. Il-ħinjiet tas-Sibt 17 ta’ Diċembru ser ikunu mill-5pm sa tard filgħaxija u għall-Ħadd 18 ta’ Diċembru mill-10am sa 6pm. Parkeġġ għal dawk li jattendu mhux ser tkun problema u ser ikun bla ħlas.

READ MORE ...
Press Release:- Rekord nazzjonali ta' martona 70 siegha jaqdef

Press Release:- Rekord nazzjonali ta' martona 70 siegha jaqdef

Published: 7- Dec- 2016   |   Category: Press Release  |   Language: MT

Martin Farrugia Hardie qed jaghmel rekord nazzjonali ta' maratona ta' 70 siegha li bdiet minn nofs il-lejl ta' nhar Tlieta 6 Dicembru 2016 u jispicca ghada 8 ta' Dicembru fi 10pm. Bhekk ikun ghamel 70 siegha jaqdef minghajr ma jieqaf jew jorqod.

READ MORE ...
Press Release:- Russian Winter Fest

Press Release:- Russian Winter Fest

Published: 1- Dec- 2016   |   Category: Press Release  |   Language: MT

Din l-attivita hija organizzata mill-Kunsill Lokali Hal Ghaxaq bil-kolloborazzjoni ta’ 2 Minds Events. Matulha wiehed se jgawdi minn ghazla kbira ta’ ikel tipiku Russu msajjar minn chefs Russi, kif ukoll xorb tipiku Russu, artigjanar Russu u divertiment Russu.

READ MORE ...
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

Lewis Marvic | 'INDIGO'

Proset tal-Website Ramona, u tal-kitba u tax-xoghol kollu tieghek. Grazzi ukoll ta' L-intervista li ghamiltli fi zmien il-milied u l-ewwel tas-sena. Xewqat Sbieh mil-Qalb ghall- 2011 :)

Gino Lombardi | Mosta

Prosit u ibqa' sejra kif int!

Abigail  Spiteri | Ghaxaq

Hi Ramona. Very interesting website. You are amazing just the way you are. Ghandek talent ibza ghalih. Keep it up. Niehu gost hafna naqra il-kitbiet tieghek. Jien nibqa naggornak fuq dak li nkun qed naghmel. Btw fuq facebook fis-section noti fil-profile tieghi hemm xi xoghlijiet minn tieghi. Napprezza jekk thallili xi comment jew like. Jien sapporter kbira tieghek bhalma nahseb naf u nibqa ghal dejjem. Il-festi t-tajba lilek u lil familja kollha tieghek. xxx

Clare Agius | the clouds :)

Hey Ramona a simple yet colourful website and one which i don t have to wreck my brains to discover where everything is :) very good interviews too so i ll keep a look out to read about more celebs and interesting people keep it up

Andre` Penza | Fgura

Hi Ramona well done for your website, and for your work. It pays to love what you do....you`re doing great. keep it up.

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA