Article Category:   Press Release

BACK

Press Release:- The Legend of the Witch - L-ewwel ktieb ippublikat ta’ Almikaya Aquilina

Press Release:- The Legend of the Witch - L-ewwel ktieb ippublikat ta’ Almikaya Aquilina

Published: 28- Sep- 2018   |   Category: Press Release  |   Language: MT

‘The Legend of the Witch’ huwa l-ewwel ktieb mill-pinna ta’ Almikaya Aquilina, li jitratta storja pjuttost avventuruza u mimlija misteri u fantasija. Il-ktieb ‘The Legend of the Witch’ jista jigi ordnat online għall-prezz ta’ seba’ ewros biss (7 ewros) fuq il-link https://www.visionplus.org/store/p82/The_Legend_of_the_Witch.html

READ MORE ...
Press Release:- Iljieli Melleħin 2018

Press Release:- Iljieli Melleħin 2018

Published: 5- Jul- 2018   |   Category: Press Release  |   Language: MT

Iljieli Melleħin 2018 ser ikun bejn 27, 28 u 29 ta’ Lulju 2018. Festa ta’ kultura, storja, spettaklu u divertiment. Opportunita’ unika miftuħa għal kulħadd mingħajr ħlas. Esperjenza fejn wieħed jista’ jgawdi dawk il-karatteristiċi uniċi li l-lokalita’ tal-Mellieħa biss taf toffri

READ MORE ...
Press Release:- Ira Losco releases double album NO SINNER NO SAINT

Press Release:- Ira Losco releases double album NO SINNER NO SAINT

Published: 22- Jun- 2018   |   Category: Press Release  |   Language: EN

Ira Losco has just released her double album marking her 15 years in music. The much awaited body of work titled “No Sinner No Saint” is divided into two CDS, one named ‘No Sinner’ the other ‘No Saint’ each including 11 brand new tracks as well as a bonus track.

READ MORE ...
Press Release:- L-Imnarja 2018 - Festa bi Tradizzjoni u Innovazzjonijiet

Press Release:- L-Imnarja 2018 - Festa bi Tradizzjoni u Innovazzjonijiet

Published: 18- Jun- 2018   |   Category: Press Release  |   Language: MT

L-organizzaturi tal-wirja jistiednu l-pubbliku biex jattendi u jieħu gost bl-atmosfera ferrieħa gewwa il-Ġonna tal-Buskett nhar il-Ħamis 28 ta’ Ġunju mill-17.00 ’l quddiem u l-Ġimgħa 29 ta’ Ġunju mis-7.00 ’l quddiem. Fost ħafna gabbani ta’ informazzjoni, artiġjanat u pjanti żgur li ma jonqosx li jkun hemm gabbani tal-ikel, ħelu u xorb tradizzjonali Malti.

READ MORE ...
Press Release:- Il-Final ta’ Miss & Mr World Malta 2018

Press Release:- Il-Final ta’ Miss & Mr World Malta 2018

Published: 17- Apr- 2018   |   Category: Press Release  |   Language: MT

Din hija 24 il edizzjoni ta’ Miss World Malta u 12 il-edizzjoni ta’ Mr World Malta. Bhal kull sena grupp ta’ kontestanti jiehdu sehem biex wahda minn dawn it-tfajliet tintghazel nhar is-Sibt 19 ta’ Mejju 2018.

READ MORE ...
Press Release:- LUX MUNDI - Wirja tal-Gimgha Mqaddsa

Press Release:- LUX MUNDI - Wirja tal-Gimgha Mqaddsa

Published: 24- Feb- 2018   |   Category: Press Release  |   Language: MT

Ghal dawk dilettanti kollha, LUX MUNDI ser tkun wahda mill-aqwa wirjiet tal-Gimgha Mqaddsa, li propju ser tkun qed tittella fil-Hamrun bejn 19 sa 31 Marzu 2018. Din il-wirja ilha tittella ghal dawn l-ahhar disa snin mill-kollezzjonisti - Massimo Borg u Manuel Mifsud. Xalata ta’ xoghol ta’ ivorju, pitturi, u relikwarji.

READ MORE ...
Press Release:- Success kbir ghal hames tfal stilel Maltin u zewg diretturi nazzjonali u gurija Internazzjonali

Press Release:- Success kbir ghal hames tfal stilel Maltin u zewg diretturi nazzjonali u gurija Internazzjonali

Published: 12- Feb- 2018   |   Category: Press Release  |   Language: MT

L-akbar konkors ta’ Awards u Nominazzjonijiet fid-dinja WORLD RISING STARS sar fil-GEORGIA bejn 24 u 29 ta’ Jannar 2018. Malta kisbet l-ghola ammont ta’ punti fejn minn tletin pajjizz u erbghin partecipant madwar id-dinja. Team ta’ Malta li kien immexxi mid-diretturi Joann Galea Dimech u Jason Galea gie l-ewwel post u bejnithom kisbu 16 award u nominazzjonijiet.

READ MORE ...
Press Release:- Hames Maltin ser jirraprezentaw lil Malta fil-Georgia ghal akbar Festival ta' Awards li jsir fid-dinja, Beauty Talent and Fashion Awards - World Rising Stars

Press Release:- Hames Maltin ser jirraprezentaw lil Malta fil-Georgia ghal akbar Festival ta' Awards li jsir fid-dinja, Beauty Talent and Fashion Awards - World Rising Stars

Published: 4- Jan- 2018   |   Category: Press Release  |   Language: MT

Hames stilel li ghandhom titlu prestigjuz ta' WORLD RISING STARS ser jirraprezentaw lil Malta gewwa Georgia fil-gimghat li gejjien ghal akbar Festival ta' Awards li jsir fid-dinja, Beauty Talent and Fashion Awards - World Rising Stars fejn ser ikunu qed jippartecipaw ghal BEST AWARD OF THE YEAR. L-Ambaxxaturi Maltin ser jippartecipaw f’dan il-festival ma’ 45 partecipanti ohra madwar dinja, kif ukoll ser jigu ggagjati minn 20 membru tal-gurija - artisti professjonisti fil-qasam tal-ispettaklu - arti u moda.

READ MORE ...
Press Release:- World Fashion Kids Festival 2018

Press Release:- World Fashion Kids Festival 2018

Published: 27- Dec- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: EN

World Fashion Kids Festival – International by Little Miss World. Winners will be selected in each age group to represent MALTA in Ukraine March 2018.

READ MORE ...
Press Release:- Jancer Galea - Tiny Miss World 2017

Press Release:- Jancer Galea - Tiny Miss World 2017

Published: 2- Dec- 2017   |   Category: Press Release  |   Language: EN

Six years old – Jancer Galea, recently won Tiny Miss World 2017 in Little Miss World 2017 (Little Miss & Mister United World Children Festival of Culture & Art) held last September 2017 in Greece.

READ MORE ...
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

Lewis Marvic | 'INDIGO'

Proset tal-Website Ramona, u tal-kitba u tax-xoghol kollu tieghek. Grazzi ukoll ta' L-intervista li ghamiltli fi zmien il-milied u l-ewwel tas-sena. Xewqat Sbieh mil-Qalb ghall- 2011 :)

Gino Lombardi | Mosta

Prosit u ibqa' sejra kif int!

Abigail  Spiteri | Ghaxaq

Hi Ramona. Very interesting website. You are amazing just the way you are. Ghandek talent ibza ghalih. Keep it up. Niehu gost hafna naqra il-kitbiet tieghek. Jien nibqa naggornak fuq dak li nkun qed naghmel. Btw fuq facebook fis-section noti fil-profile tieghi hemm xi xoghlijiet minn tieghi. Napprezza jekk thallili xi comment jew like. Jien sapporter kbira tieghek bhalma nahseb naf u nibqa ghal dejjem. Il-festi t-tajba lilek u lil familja kollha tieghek. xxx

Clare Agius | the clouds :)

Hey Ramona a simple yet colourful website and one which i don t have to wreck my brains to discover where everything is :) very good interviews too so i ll keep a look out to read about more celebs and interesting people keep it up

Andre` Penza | Fgura

Hi Ramona well done for your website, and for your work. It pays to love what you do....you`re doing great. keep it up.

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA