Press Release:- The Legend of the Witch - L-ewwel ktieb ippublikat ta’ Almikaya Aquilina

Press Release:- The Legend of the Witch - L-ewwel ktieb ippublikat ta’ Almikaya Aquilina

Published: 28- Sep- 2018    |    Language:   Article in Maltese    |    Category: Press Release

‘The Legend of the Witch’ huwa l-ewwel ktieb mill-pinna ta’ Almikaya Aquilina, li jitratta storja pjuttost avventuruza u mimlija misteri u fantasija.  Il-produzzjoni tal-istess ktieb kienet fdata f’idejn Vision+, filwaqt li l-editur ġenerali huwa Joseph Sultana.

Il-fotografija tal-ktieb ha hsiebha Yury Mikhailovich, filwaqt li l-qari tal-provi kien fdat f’idejn Lorna Cynthia Aquilina.

Sponsorjat minn Sensara Malta, ‘The Legend of the Witch’ huwa ktieb adattat ghal qarrejja tfal minn seba’ snin ‘l fuq.  L-idea tieghu hija sabiex thajjar kemm jista jkun tfal jersqu lejn l-importanza tal-qari.  Ilkoll konxji kemm il-qari kapaci jizviluppa l-imaginazzjoni u l-kreattivita tat-tfal, filwaqt li joffrilhom ukoll divertiment bl-istejjer miktuba.

Il-ktieb ‘The Legend of the Witch’ jista jigi ordnat online għall-prezz ta’ seba’ ewros biss (7 ewros), jew inkella direttament mingħand l-awtriċi stess.  Dawk kollha interessati sabiex jagħmlu kuntatt dirett mal-awtrici jistgħu jagħmlu dan permezz tal-email ramonaportelli@hotmail.com jew alexia.portelli@gmail.com jew ghafsu dirett fuq il-link  https://www.visionplus.org/store/p82/The_Legend_of_the_Witch.html 

------------------------------------------------------------------------------------------

Written by Almikaya Aquilina, The Legend of the Witch is produced by Vision+.  Joseph Sultana is the general editor of the book.

The publication includes photos by photographer Yury Mikhailovich who captured great shots to compliment the book’s story, and proofread by Lorna Cynthia Aquilina.

Sponsored by Sensara Malta, The Legend of the Witch is a book ideal for children aged seven upwards.  The idea is to highlight the importance of reading for young children.  Reading develops a child’s imagination and creativity, while it helps them make sense of the world around them.  Moreover, books are a form of entertainment. 

The Legend of the Witch is priced seven (7) euros only and can be ordered directly from https://www.visionplus.org/store/p82/The_Legend_of_the_Witch.html or drop your order by email on ramonaportelli@hotmail.com or alexia.portelli@gmail.com
Related Images

The Legend of the Witch    The Legend of the Witch   
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

Lewis Marvic | 'INDIGO'

Proset tal-Website Ramona, u tal-kitba u tax-xoghol kollu tieghek. Grazzi ukoll ta' L-intervista li ghamiltli fi zmien il-milied u l-ewwel tas-sena. Xewqat Sbieh mil-Qalb ghall- 2011 :)

Gino Lombardi | Mosta

Prosit u ibqa' sejra kif int!

Abigail  Spiteri | Ghaxaq

Hi Ramona. Very interesting website. You are amazing just the way you are. Ghandek talent ibza ghalih. Keep it up. Niehu gost hafna naqra il-kitbiet tieghek. Jien nibqa naggornak fuq dak li nkun qed naghmel. Btw fuq facebook fis-section noti fil-profile tieghi hemm xi xoghlijiet minn tieghi. Napprezza jekk thallili xi comment jew like. Jien sapporter kbira tieghek bhalma nahseb naf u nibqa ghal dejjem. Il-festi t-tajba lilek u lil familja kollha tieghek. xxx

Clare Agius | the clouds :)

Hey Ramona a simple yet colourful website and one which i don t have to wreck my brains to discover where everything is :) very good interviews too so i ll keep a look out to read about more celebs and interesting people keep it up

Andre` Penza | Fgura

Hi Ramona well done for your website, and for your work. It pays to love what you do....you`re doing great. keep it up.

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA