Press Release:- Iljieli Melleħin 2018

Press Release:- Iljieli Melleħin 2018

Published: 5- Jul- 2018    |    Language:   Article in Maltese    |    Category: Press Release

Iljieli Melleħin 2018 jibdew il-Ġimgħa, 27 ta’ Lulju 2018 mis-7.30 ta’ filgħaxija ‘l quddiem f’Misraħ il-Parroċċa bi spettaklu ta’ żfin minn Cypriots Traditional Dancers minn Agia Napa, Ċipru, kant minn kantanti lokali u kunċert uniku bl-aqwa diski tal-gruppi leġġendarji Abba, Beatles u Tina Turner minn Spiteri Lucas Band bil-parteċipazzjoni tal-kantanti stabbiliti Neville Refalo, Debbie Scerri, Olivia Lewis u Richard Edwards akkumpanjati minn Dancel Dance Studio. Wara ma’ DJ Max għal ‘Waves Trip’!

Iljieli Melleħin 2018 ikomplu is-Sibt, 28 ta’ Lulju 2018 mis-7.30 ta’ filgħaxija ‘l quddiem:

f’Misraħ il-Parroċċa b’Medieval Re-enactment Session by Project Lazzarus.  Isegwi kunċert live minn Ro Ho – Trio – Hocheifel minn Adenau, il-Ġermanja, kantanti lokali u kunċert spettakolari tal-aktar diski magħrufin mir-repertorju Malti minn Paul Abela Band bis-sehem tal-kantanti stabbiliti Georgina, Roger Tirazona, Louisana Bartolo u Renato akkumpanjati minn Paul Curmi Dancers. Wara Stand-Up Comedy minn Joe (id-Dulli) u Veronica Farrugia. L-Għaqda tan-Nar Maria Bambina ser tkun qed torganizza BBQ fl-istess pjazza għal kull min jixtieq igawdi dan l-ispettaklu minn bilqiegħda waqt li jduq l-ikel ippreparat apposta għall-okkażjoni.

Fi Triq Gorg Borg Olivier bil-parata karnivaleska bit-tema ‘The Mellieħa Summer Carnival Parade’ bis-sehem ta’ 13-il kumpanija taż-żfin, Big Friends Guggen Musik Band u Sambrazilian Band. Wara mużika live mid-duo Breezes.

F’Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II programm divertenti u animazzjoni għat-tfal li jinkludu puppets shows, sing-a-long songs, magical slots bis-sehem ta’ Future Voices Children’s Choir, Artemocion Dance Studio, Phyllisienne Brincat Children’s Choir u Listen to Our Voices Children’s Choir.

Fil-Bitħa tas-Santwarju wirja ta’ arti u artiġjanat lokali

Fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna tal-Mellieħa kunċert vokali minn ‘Vuċijiet Vittorjani’ tas-Societa’ Filarmonica La Vittoria. Isegwi kunċert vokali minn ‘Imperial Choir’ tal-Għaqda Mużikali Imperial. 

Servizz ta’ Park and Ride mis-7.30 ta’ filgħaxija ‘l quddiem minn fejn kien hemm il-Kumpless Belleview.

Iljieli Melleħin 2018 ikomplu l-Ħadd 29 ta’ Lulju 2018 mis-7.30 ta’ filgħaxija ‘l quddiem:

F’Misraħ il-Parroċċa b’Medieval Re-enactment Sessions by Fratres in Armis Re-enactment Group, kant minn kantanti lokali u Live Jazz Music Concert by Groove. Isegwi kunċert uniku minn George Curmi (il-Puse) Big Band bil-parteċipazzjoni ta’ Christabelle Borg.

Fil-11.00pm Għeluq spettakolari:  Pyro-Musical Display imtella’ bil-kollaborazzjoni tal-Għaqda tan-Nar Maria Bambina

F’Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II programm u animazzjoni għat-tfal li jinkludi puppet shows, sing-a-long shows, magical slots bis-sehem ta’ Artemocion Dance Studio, kantanti żgħar lokali, il-Mellieħa Scout Group u Mandy Dance Academy.

Fil-Bitħa tas-Santwarju wirja ta’ arti u artiġjanat lokali. 

Għall-iktar informazzjoni u għall-program iddettaljat tistgħu żżuru s-sit www.mellieha.gov.mt jew il-paġna ta’ Facebook https://www.facebook.com/melliehalocalcouncil

============================================================================

Mellieħa Nights 2018 celebrations start on Friday, 27th July 2018 from 7.30pm onwards at Mellieħa Parish Square with dance performancesbyAgia NapaTraditional Dancers, musical performances by local singers and an amazing live concert by Spiteri Lucas Band playing  a vast selection of songs from Abba, Beatles and Tina Turner repertoires featuring prominent Maltese Singers Neville Refalo, Debbie Scerri, Olivia Lewis and Richard Edward and accompanied by Dancel Dance Studio. ‘Waves Trip’ by DJ Max will follow.

Mellieħa Nights 2018 celebrations continue on Saturday, 28th July 2018 from 7.30pm onwards at:

Mellieħa Parish Square with a Medieval Re-enactment Session by Project Lazzarus, followed by a mini live concert by Ro Ho – Trio – Hocheifel from Adenau, Germany, musical performances by local singers and a spectacular live concert by Paul Abela Band performing an extensive selection of the well known and legendary Maltese Songs featuring established local singers Georgina, Roger Tirazona, Louisana Bartolo and Renato and accompanied by Paul Curmi Dancers.  A Stand-Up Comedyby Joe (id-Dulli) and Veronica Farrugia will follow. The Mellieħa Fireworks Association will be hosting a barbecue dinner for those who wish to appreciate the entertainment while enjoying the lavish food provided.

Along Triq Gorg Borg Olivier a carnival parade themed ‘The Mellieħa Summer Carnival Parade’ with the participation of 13 dance companies, Big Friends Guggen Musik Band and Sambrazilian Band. Live performance by Duo Breezes will follow.

At Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II Kids’ Entertainment and Animation Area including puppets shows, sing-a-long songs, magical slots by Future Voices Children’s Choir, Artemocion Dance Studio, Phyllisienne Brincat Children’s Choir and Listen to Our Voices Children’s Choir.

At Sanctuary Courtyard an artistic and local handicrafts exhibition

At the National Shrine of Our Lady of Mellieħa vocal concert by‘Vuċijiet Vittorjani’ from Societa’ Filarmonica La Vittoria. A vocal concert by the ‘Imperial Choir’ from Għaqda Mużikali Imperial will follow.

Park and Ride Servicefrom 7.30pm onwards from ex-Belleview Area.

Mellieħa Nights 2018 continue on Sunday, 29th July 2018 from 7.30pm onwards:

At Misraħ il-Parroċċa with Medieval Re-enactment Sessions by Fratres in Armis Re-enactment Group, musical performances by local singers and Live Jazz Music Concert by Groove. A concert not to be missed by Maltese leading violinist George Curmi (il-Puse) and his Band with the participation of Eurovision Song Contest 2018 Maltese Ambassador Christabelle Borg.

At 11.00pm Grand Finale:  Pyro-Musical Display with the collaboration of Mellieħa Fireworks Association.

At Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II Kids’ Entertainment and Animation Area including puppet shows, sing-a-long shows, magical slotsby  Artemocion Dance Studio, young local singers, the Mellieħa Scout Group and Mandy Dance Academy.

At Sanctuary Courtyard an artistic and local handicrafts exhibition

Further details can be obtained from Mellieħa Local Council’s website www.mellieha.gov.mt or Mellieħa Local Council Facebook page: https://www.facebook.com/melliehalocalcouncil

 
Related Images

Mellieha Nights 2018   
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Benon Talemwa Talemwa | Rwanda

A global link connecting rather distant minds. I like the creative opportunity offered to authors to talk to their fellow authors and the readership fraternity. Keep-up Portelli

Andrew  Rowland | London

Well done Ramona. It was a pleasure to be interviewed by yourself. Keep up the good work with your brilliant stories.

Seth Sparrer Sparrer | Middleburg pa

Job well done on a interview she did with me! Keep on giving us more interviews - we need to know what's going around in this world

Jeff Lee Lee | Los Angeles, USA

Ramona - Thank you so much for this terrific interview! I have been trying to get the rest of the world to see and have a huge laugh at the So-Called Ruler of the U.S., and you have done a magnificent job with your interview. Many thanks!

Monica Maartens Maartens | South Africa

Lovely website, very interesting. Thank you for displaying my book Real Life AFRICAN Adventures on your site. All the very best and success with your business...👍🌈🌈🌈💖 Zararia Yul

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA