Press Release:- Il-Final ta’ Miss & Mr World Malta 2018

Press Release:- Il-Final ta’ Miss & Mr World Malta 2018

Published: 17- Apr- 2018    |    Language:   Article in Maltese    |    Category: Press Release

Din hija 24 il edizzjoni ta’ Miss World Malta u 12 il-edizzjoni ta’ Mr World Malta. Bhal kull sena grupp ta’ kontestanti jiehdu sehem biex wahda minn dawn it-tfajliet tintghazel nhar is-Sibt 19ta’ Mejju 2018.  Gew ufficjali maghzula bhala kontestanti f’Jannar fejn tul dawn  il-hames xhur hadu sehem f’diversi attivitajiet fosthom il-program televiziv Gateway To Miss & Mr World Malta li kollha kellhom sehem importanti fih fejn qed naraw aktar kontestanti fil-gimghat li gejjin.  Nirringrazzja d-diversi photographers li taw sehmhom waqt photoshoots tul il-programm, u anka teams ta’ stilisti, hairstylists u make-up artists li hadmu mill-qrib ma’ dawn it-tfajliet u guvintur.

Hafna preparamenti,  rehearsals biex is-Sibt 19 ta’ Mejju tkun serata mill-isbah gewwa il-Piazza Teatru il-Belt , fejn se nara sfilati minn djar differenti, bhal Raja & Co, Exclusive, JDForwar wear, Herman Vassallo b’kollezjioni Roma, L’Infini, Bliss, Victor Azzopardi Jewellers u sfilata ta xaghar mtella minn Mark Stafrace u tim tieghu kif ukoll kollezjioni ta gojelerija biex dawn jikomplimentaw din is-serata.

Dan l-avveniment ser ikun imtella minn Modelle International b’direzjioni ta’ Sue Rossi u Claudia Calleja.

Gurija imhalta Maltin u barranin fejn ser jiggudikaw il-kontestant, ftit tal-granet qabel se jigu iggudikati ghall-ewwel parti ta’ voti minn gurija li ha tkun differenti minn dik ta’ final night. Il-kontestanti wahda, wahda ha jigu mistoqsija mistoqsijiet u jinghataw punti fuq il-figura taghhom u l-personalita.

Apparti li tithabbar ir-rebbieha ha jkun hemm diversi titli ohra, ftit minhom huma sposonjati minn kumpanijiet u titli ohra important  li ha jinghataw “Beauty with a purpose,” Best Personality u ohrajn.

Ha jkun hemm ukoll madwar 10 stilisti ta’ xaghar, fejn se jiehdu hsieb il-kontestanti tull is-serata flimkien ma’ tim ta’ make-up artists.

Wara li jithabru r-rebbieha jibdew preparamenti godda biex jitiehdu ir-ritratt halli ikunu jisghtu jitellaw fil website tal Miss u Mr World fejn jinaqadu mal kontestanti l’ohra, Aparti minn hekk jintazlu ukoll il-hwejjeg li ha tkun ha jilbsu  fil final. Din is-sena f’eluq il-67 anniversarju il-final ta’ Miss World ha issir gewwa Sanya, China. Ahna minn naha taghna ukoll ha ikun hemm numru tal Maltin fejn se jinaqdu mal rapresentanti Maltija.

Ringrazzjament imur ghal sponsors ta’ sapport kontinwu.

Ritratt: Timmy Puschkin Mr World 2016 u Michela Galea Miss World Malta 2017
Related Images

Final Miss Malta 2018   
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Benon Talemwa Talemwa | Rwanda

A global link connecting rather distant minds. I like the creative opportunity offered to authors to talk to their fellow authors and the readership fraternity. Keep-up Portelli

Andrew  Rowland | London

Well done Ramona. It was a pleasure to be interviewed by yourself. Keep up the good work with your brilliant stories.

Seth Sparrer Sparrer | Middleburg pa

Job well done on a interview she did with me! Keep on giving us more interviews - we need to know what's going around in this world

Jeff Lee Lee | Los Angeles, USA

Ramona - Thank you so much for this terrific interview! I have been trying to get the rest of the world to see and have a huge laugh at the So-Called Ruler of the U.S., and you have done a magnificent job with your interview. Many thanks!

Monica Maartens Maartens | South Africa

Lovely website, very interesting. Thank you for displaying my book Real Life AFRICAN Adventures on your site. All the very best and success with your business...👍🌈🌈🌈💖 Zararia Yul

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA