Press Release:- LUX MUNDI - Wirja tal-Gimgha Mqaddsa

Press Release:- LUX MUNDI - Wirja tal-Gimgha Mqaddsa

Published: 24- Feb- 2018    |    Language:   Article in Maltese    |    Category: Press Release

Ghal dawk dilettanti kollha, LUX MUNDI ser tkun wahda mill-aqwa wirjiet tal-Gimgha Mqaddsa, li propju ser tkun qed tittella fil-Hamrun bejn 19 sa 31 Marzu 2018. 

Din il-wirja ilha tittella ghal dawn l-ahhar disa snin mill-kollezzjonisti -  Massimo Borg u Manuel Mifsud.  Xalata ta’ xoghol ta’ ivorju, pitturi, u relikwarji. 

Filfatt kull min jattendi ser igawdi minn kollezzjoni ta’ mrabat minn artisti lokali, kif ukoll xoghol tal-kartapesta antika minn Lecce (Italja) li kienu maghrufin ghal xoghol fin u mirqum li kienu jaghmlu fl-antik. 

Ghal dawk interessati li jattendu, LUX MUNDI ser tkun qed tittella gewwa 81, Triq il-Kbira, Hamrun (ftit ‘l isfel mill-kumpless Daniels). 

Il-hinijiet tal-ftuh huma mit-Tnejn 19 sas-Sibt 31 Marzu 2018. 

Fost il-Gimgha minn 5.30pm sa 9pm

Jum id-Duluri minn 5.30pm sa 9pm

Sibt u Hadd minn 9am sa 12.30pm u minn 5pm sa 9.30pm

Hamis ix-Xirka minn 5pm sa 10pm

Gimgha l-Kbira minn 9am sa 12.30pm

Sibt il-Ghid minn 9am sa 12.30 u minn 5pm sa 9.30pm 

Aktar informazzjoni fuq 7924 3811 jew 9925 1520.
Related Images

Lux Mundi   
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

Lewis Marvic | 'INDIGO'

Proset tal-Website Ramona, u tal-kitba u tax-xoghol kollu tieghek. Grazzi ukoll ta' L-intervista li ghamiltli fi zmien il-milied u l-ewwel tas-sena. Xewqat Sbieh mil-Qalb ghall- 2011 :)

Gino Lombardi | Mosta

Prosit u ibqa' sejra kif int!

Abigail  Spiteri | Ghaxaq

Hi Ramona. Very interesting website. You are amazing just the way you are. Ghandek talent ibza ghalih. Keep it up. Niehu gost hafna naqra il-kitbiet tieghek. Jien nibqa naggornak fuq dak li nkun qed naghmel. Btw fuq facebook fis-section noti fil-profile tieghi hemm xi xoghlijiet minn tieghi. Napprezza jekk thallili xi comment jew like. Jien sapporter kbira tieghek bhalma nahseb naf u nibqa ghal dejjem. Il-festi t-tajba lilek u lil familja kollha tieghek. xxx

Clare Agius | the clouds :)

Hey Ramona a simple yet colourful website and one which i don t have to wreck my brains to discover where everything is :) very good interviews too so i ll keep a look out to read about more celebs and interesting people keep it up

Andre` Penza | Fgura

Hi Ramona well done for your website, and for your work. It pays to love what you do....you`re doing great. keep it up.

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA