Promozzjoni: C9 (9 day diet)

Promozzjoni: C9 (9 day diet)

Published: 6- Feb- 2018    |    Language:   Article in Maltese    |    Category: Promotion

C9 Transformation hija dieta bbazata fuq disat (9) ijiem biss u kull individwu li ser jibbenefika minnha ser jara kambjament personali fuqu nnifsu.  

Demaris Agius hija wahda mir-rapprezentanti f’Malta li tista twassallek dan il-pakkett fil-kumdita ta’ darek.  

Il-kaxxa jkun fiha supplimenti, u informazzjoni ta’ xi trid taghmel u tiehol ghal disat ijiem.  “Kull min ghamilha mar tajjeb u naqas sew.  Jiena stess ghamiltha u nqast erba kilos.  Hemm min anke naqas 8 kilos”, sostniet Demaris.  

Apparti hekk, Demaris toffri servizz b’xejn wara li tinxtara l-kaxxa lil kull min jibdiha li jikkonsisti disat ijiem shah linji gwida fuq chat apposta fuq WhatsApp.  Fic-chat ikun hemm reminders ta’ xi jrid jittiehed u anke hafna ghajnuna ohra.  

Il-kaxxa tiswa €130 u ghall-ordnijiet ibghat sms fuq 9990 9991 bl-isem, mobile u ndirizz sabiex tkun tista titwassal id-delivery. 

Demaris tenfazizza li hija mhux biss rapprezentanta li kemm tbiegh il-kaxxa u terhilhom wahedhom.  “F’dawk id-disat ijiem ikollhom sapport kontinwu, u jiena stess nghinhom izommu r-rutina”.  

Filfatt, ninsab konxja mill-fatt li Demaris thobb tipprova l-affarijiet biex wara tkun tista tapprova dak li qed isehh.  Qabel ma bdiet tirraprezenta dan il-prodott, Demaris kienet ghamlet id-dieta C9 (9 day diet) u hadet ritratti ta’ qabel u wara.  “Zaqqi nizlet u tlift erba kilos, kullhadd jghidli wicci nizel u nhossni hafna ahjar u healthy!  Iddixiplinatni hafna!  Qtajt soft drinks, helu, zokkor u mluha u rnexxieli nitghallem nzomm rutina”, sostniet mieghi Demaris.  

Kull nhar ta’ Tnejn jibda grupp gdid u jahdmu flimkien ghal vjagg ta’ disat ijiem fejn wara jaraw progress fuqhom stess.  

Ta’ min izid jghid li wara li jkunu saru u ghaddew id-disat ijiem, kull individwu jista jaghzel li jaghmel programme ohra, pero bic-C9 persuna jirnexxilha tiddixiplina ruhha u titghallem izzomm rutina anke ghal wara id-disat ijiem.  Tista wkoll tibqa tixtri xi affarijiet ta’ C9 separati bhal shake (meal replacement) u l-Aloa Vera drink li huwa ta’ sustanza important ghal hajjitna ta’ kuljum.  

Ghal aktar informazzjoni tistghu tidhlu tistaqsu online fuq https://m.facebook.com/groups/229880774207186 jew cempel fuq 9990 9991.

Aktar informazzjoni wkoll fuq https://www.dietspotlight.com/clean-9-review/
Related Images

C9 (9 day diet)    C9 (9 day diet)    C9 (9 day diet)   
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Benon Talemwa Talemwa | Rwanda

A global link connecting rather distant minds. I like the creative opportunity offered to authors to talk to their fellow authors and the readership fraternity. Keep-up Portelli

Andrew  Rowland | London

Well done Ramona. It was a pleasure to be interviewed by yourself. Keep up the good work with your brilliant stories.

Seth Sparrer Sparrer | Middleburg pa

Job well done on a interview she did with me! Keep on giving us more interviews - we need to know what's going around in this world

Jeff Lee Lee | Los Angeles, USA

Ramona - Thank you so much for this terrific interview! I have been trying to get the rest of the world to see and have a huge laugh at the So-Called Ruler of the U.S., and you have done a magnificent job with your interview. Many thanks!

Monica Maartens Maartens | South Africa

Lovely website, very interesting. Thank you for displaying my book Real Life AFRICAN Adventures on your site. All the very best and success with your business...👍🌈🌈🌈💖 Zararia Yul

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA