Press Release:- Festa San Martin 2017

Press Release:- Festa San Martin 2017

Published: 28- Oct- 2017    |    Language:   Article in Maltese    |    Category: Press Release

Bhal kull sena u skond it-tradizzjoni, l-Festa ta’ San Martin tigi ccelebrata fit-tieni weekend ta’ Novembru, b’fiera kbira li tattira eluf ta’ persuni minn madwar Malta : Il-Fiera ta’ San Martin.  Din il-fiera tmur lura mijiet ta’ snin fejn il-Maltin kienu jilghabu loghob biex jintrebhu xi haruf jew fenek.

Illum il-gurnata, il-loghob fuq l-annimali nqata’.  Ghalkemm il-fiera ghadha tigi mtellgha, dan l-ahhar qed tiffoka fuq festa ta’ agrikoltura, tradizzjoni u animazzjoni ghall-familja kollha.

Din is-sena, Il-Fiera ta’ San Martin ser tkun imtellgha nhar il-Hadd, 12 ta’ Novembru 2017 fuq iz-zuntier tal-Knisja tal-Bahrija bejn 9am sa 5pm.

Mhux ser jonqsu diversi tipi ta’ ikel anke tradizzjonali, kif ukoll inbid lokali, u anke ikel iehor li jista jittiehed u jitgawda fid-djar ta’ min ser jattendi.

L-attrazzjonijiet principali waqt il-Fiera ta’ San Martin din is-sena ser ikunu:

Purcissjoni zghira fil-11.30am fejn dawk li ser jippartecipaw ser jilbsu kostumi ta’ zmien ir-Rumani, 3.30pm purcissjoni ohra li ser tghaddi wkoll minn qalb il-folla migbura; filfatt ser ikun hemm opportunitajiet ghal ritratti u xi sorprizi ohra; rekord nazzjonali ghall-akbar borza ta’ San Martin fejn ser jerga jitwaqqaf rekord nazzjonali tal-ikbar borza ta’ San Martin akbar minn tas-sena l-ohra; rekord nazzjonali iehor ghal min itajjar l-oghla tajra – fejn ser ikun hemm gurija specjali li ser tikkalkula dan u anke jaghtu award jekk ir-rekord jinkiser; il-Fiera Kbira bi premijiet kbar x’jintrebhu li jinkludu fajjenza ghad-dar, alkahol, hampers, vouchers biex jinxtara haruf, fenek, dundjan jew xi tip ta’ laham iehor; kif ukoll wirja tal-fniek imtellgha minn The Malta Rabbat Club; Kompetizzjoni tal-Fancy Poultry u anke show; diversi stalls b’artigjanant Malti fejn ser ibieghu prodotti bhal zejt taz-zebbuga, gbejniet, ghasel, jam u hafna aktar, ikel tradizzjonali Malti iehor, pony rides ser ikunu offruti lit-tfal prezenti, kids area bil-bouncing castle, trampoline u merry go round, muzika live u talent lokali fuq l-istage.

Ser ikun hemm ukoll area ghall-kafe, fejn wiehed ikun jista jduq il-kafe Malti u anke te’, t-Torta ta’ San Martin, Kejk ta’ San Martin, Qaghaq tal-Ghasel u selezzjoni ohra ta’ helu homemade; pjanti ghall-bejgh, bejgh tal-borza ta’ San Martin, u wirja religjuza fil-Kappella l-Qadima.

Ghal dawk li ser jattendu, jistghu jgawdu minn sistema ta’ Park and Ride ghall-istess gurnata li ser issir il-Fiera l-Kbira.  Ix-xufiera jkunu jistghu jipparkjaw il-karozzi ‘l barra mill-Bahrija bil-kumdita kollha.

Aktar informazzjoni tista tinkiseb minn fuq http://www.festa-san-martin-bahrija.com/  

============================================================================

San Martin 2017 Feast

As per tradition, on the second weekend of November the people of Baħrija celebrate the feast of St. Martin of Tours with a big Fair that attracts people from all over the island : Il-Fiera ta' San Martin - as it is known in Maltese is a traditional fair dating back at least a hundred years, where Maltese used to visit the small village of Baħrija to play games and win a lamb or a rabbit.

This year, Il-Fiera ta’ San Martin is being held on Sunday 12 November 2017 on the Bahrija Church grounds surrounding the church from 9am till 5pm.

The old custom of betting for live animals is no longer considered legal or ethical so the traditional fair that was once synonymous with the live animal fair has now evolved into a feast of agriculture, tradition and entertainment for all the family.

This year the organisers of the Feast of St. Martin have moved the Traditional Fair to the church grounds. This means that the fair can be better organised and better managed for the enjoyment of all visitors; Maltese and tourists.

This year the Feast of St. Martin will be a celebration of good food. There will be dishes and treats that can be enjoyed on site together with a glass of local wine and also take home food that can be enjoyed in the weeks and months ahead.

The main attractions are St Martin Live at 11.30am with the young St Martin of Tours, dressed in full Roman General costume, who shall walk with the people through the church grounds. At 3:30pm the older St. Martin of Tours dressed as a bishop of Tours, will walk again through the crowd. There will be opportunities for photographs and a surprise or two; a National Record for the greatest 'borża ta' San Martin' expected to be weighing more than last year’s; another National Record attempt for the highest flying kite. A professional judge shall measure the competing kites and award the record if achieved; a Great Fair with loads of prices to be won, including household goods, alcohol, hampers, and vouchers for lamb, rabbit, turkey and meat; a Rabbit Show hosted by the Malta Rabbit Club; a Fancy Poultry Competition and show; the live roasting of chestnut on the Traditional Firewood Stove; Various stalls of Maltese Artisans selling local produce: olive oil, 'ġbejniet', honey, jam, and more; traditional Maltese food and wine including Roast Pig; animal farm with a pony, rabbits, chickens, sheep and goats. Pony rides will be offered to the children; kids area with a bouncing castle, trampoline and merry go round and live music and local talent on stage. 

Also a coffee area where one can taste the Maltese Coffee and Tea, the unique 'Torta ta' San Martin', 'Kejk ta' San Martin', Qagħaq tal-għasel and selection of other homemade sweets; Stalls selling plants; Sale of St.Martin's traditional bag - Borża ta' San Martin; and a display of Religious Icons in the old Chapel.

A park and Ride scheme shall be provided on the day of the Fair for those who would like to park their cars outside Baħrija. Drivers will be able to park their cars along the street to Baħrija, from the area known as tal-Fiddien.  Parking shall be allowed on the left side of the road going into Baħrija. Transport vehicles shall pickup patrons all along the road.  The Park and Ride shall be provided Free of Charge.

More information on http://www.festa-san-martin-bahrija.com/  
Related Images

Festa San Martin 2017    Festa San Martin 2017    Festa San Martin 2017    Festa San Martin 2017    Festa San Martin 2017    Festa San Martin 2017   
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Andrew  Rowland | London

Well done Ramona. It was a pleasure to be interviewed by yourself. Keep up the good work with your brilliant stories.

Seth Sparrer Sparrer | Middleburg pa

Job well done on a interview she did with me! Keep on giving us more interviews - we need to know what's going around in this world

Jeff Lee Lee | Los Angeles, USA

Ramona - Thank you so much for this terrific interview! I have been trying to get the rest of the world to see and have a huge laugh at the So-Called Ruler of the U.S., and you have done a magnificent job with your interview. Many thanks!

Monica Maartens Maartens | South Africa

Lovely website, very interesting. Thank you for displaying my book Real Life AFRICAN Adventures on your site. All the very best and success with your business...👍🌈🌈🌈💖 Zararia Yul

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

Lewis Marvic | 'INDIGO'

Proset tal-Website Ramona, u tal-kitba u tax-xoghol kollu tieghek. Grazzi ukoll ta' L-intervista li ghamiltli fi zmien il-milied u l-ewwel tas-sena. Xewqat Sbieh mil-Qalb ghall- 2011 :)

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA