Press Release:- Jizdiedu l-ambaxxati fit-tielet edizzjoni tal-attivita' "Connecting Through Culture" f'Ta' Xbiex

Press Release:- Jizdiedu l-ambaxxati fit-tielet edizzjoni tal-attivita'

Published: 19- Jul- 2017    |    Language:   Article in Maltese    |    Category: Press Release

L-attivita' kulturali "Connecting Through Culture" ser terga tkun f'Ta' Xbiex ghat-tielet sena konsekuttiva nhar is-Sibt li gej gewwa l-Yacht Marina.  Interessanti l-fatt li din is-sena l-ambaxxati u konsulati zdiedu mis-snin precedenti, u dan huwa propju konferma tal-popolarita' tal-istess avveniment li jidher li dahal sew fil-kalendarju tal-Maltinu Ghawdxin. 

Din hija attivita li tgħaqqad nies minn nazzjonijiet differenti permezz tal-kultura, filwaqt li ttellgha spettaklu ta' dimensjonijiet internazzjonali, minħabba li se tinvolvi numru ikbar ta' missjonijiet diplomatiċi, li għandhom l-ambaxxati jew ir-residenzi tagħhom f'Ta 'Xbiex, filwaqt li l-ispettaklu ser jilqa wkoll artisti internazzjonali. Il-pajjizi li ha jkunu irraprezentati huma Malta, l-Awstralja, l-Egittu, il-Germanja, il-Grecja, il-Gappun, l-Irlanda, l-Italja, il-Libja, l-Olanda, Spanja, it-Turkija u ir-Renju Unit. 

Bhas-snin ta' qabel, kull ambaxxata parteċipanti, u naturalment il-Kunsill Lokali ta' Ta 'Xbiex, ser jippreżentaw il-kultura tal-pajjiż rispettiv tagħhom permezz ta' Mużika, Kanzunetti, Zfin jew Gastronomija. Huwa Il-Kunsill huwa onorat ħafna li l-Eċċellenza tagħha l-president ikkonfermat li ser tattendi dan l-avveniment u b'hekk tgħinna niċċelebraw id-diversità kulturali mal-pubbliku prezenti.

==================================================

More embassies participating in the third edition of "Connecting Through Culture" in Ta' Xbiex

 

For the third year running the Ta’ Xbiex Local Council will be hosting the cultural event "Connecting Through Culture". The event will be held this Saturday 22nd July in the Yacht Marina. Testament of its popularity is the ever increasing participation of embassies and consulates in an event which has become a yearly appointment in the calendar of the Maltese and Gozitan people.    

This activity brings together people of different nationalities through culture which is expressed via international performances from a variety of diplomatic missions and international artists who have their embassies or residences in Ta’ Xbiex. As in previous years, each embassy and the Ta’ Xbiex Local Council will represent the culture of their respective nation through music, songs, dance and gastronomy. The counties being represented in this year’s edition are MaltaAustraliaEgyptGermany, Greece, Ireland, ItalyJapanLibyaNetherlands, SpainTurkeyUK.      

The Ta’ Xbiex Local Council is honoured to announce that Her Excellency the President of Malta Marie-Louise Coleiro Preca will be attending this event so that together with the public present we can celebrate cultural diversity. 

 

 
Related Images

Connecting Through Culture 2017    Connecting Through Culture 2017   
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

Lewis Marvic | 'INDIGO'

Proset tal-Website Ramona, u tal-kitba u tax-xoghol kollu tieghek. Grazzi ukoll ta' L-intervista li ghamiltli fi zmien il-milied u l-ewwel tas-sena. Xewqat Sbieh mil-Qalb ghall- 2011 :)

Gino Lombardi | Mosta

Prosit u ibqa' sejra kif int!

Abigail  Spiteri | Ghaxaq

Hi Ramona. Very interesting website. You are amazing just the way you are. Ghandek talent ibza ghalih. Keep it up. Niehu gost hafna naqra il-kitbiet tieghek. Jien nibqa naggornak fuq dak li nkun qed naghmel. Btw fuq facebook fis-section noti fil-profile tieghi hemm xi xoghlijiet minn tieghi. Napprezza jekk thallili xi comment jew like. Jien sapporter kbira tieghek bhalma nahseb naf u nibqa ghal dejjem. Il-festi t-tajba lilek u lil familja kollha tieghek. xxx

Clare Agius | the clouds :)

Hey Ramona a simple yet colourful website and one which i don t have to wreck my brains to discover where everything is :) very good interviews too so i ll keep a look out to read about more celebs and interesting people keep it up

Andre` Penza | Fgura

Hi Ramona well done for your website, and for your work. It pays to love what you do....you`re doing great. keep it up.

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA