Press Release:- Rizultati Miss World Malta 2017

Press Release:- Rizultati Miss World Malta 2017

Published: 16- Jun- 2017    |    Language:   Article in Maltese    |    Category: Press Release

Michela Galea ta’ dsatax-il sena mill-Imgarr hija r-rebbieħa għal Miss World Malta 2017 li saret gewwa Pjazza Teatru Rjal is-Sibt  10 ta’ Gunju.

Din kienet 21 l-edizzjoni ta’ din kompetizzjoni nazzjonali li ġiet organizzata minn Modelle International taht direzzjoni ta' Sue Rossi u Claudia Calleja licenzjati minn Miss World Jersey Ltd.

Il-finali ta’ Miss World ser issir aktar tard din is-sena gewwa c-Cina fejn ser jigi ccelebrat il-68 anniversarju mill-bidu ta’ Miss World. Bhal snin ohra din is-sena ser jiehdu sehem 150 pajjiz madwar id-dinja kollha fejn ser jigi segwit quddiem 2.5 biljun telespettaturi.

Ir-rebbieha nghatat bosta rigali minn sponsors ufficjali ta’ din is-serata.  Titli ohra ta’ Miss Personality by Jean Paul Gaultier Classic inghata lil Michela Bonvissuto, filwaqt li r-rebbieha Michela Galea inghatat ukoll it-titlu ta’ Best in Swimwear by J.Piccinino,  waqt li Jessica Borg inghatat ukoll Best Beautiful Hair by Vitality flimkien ma’ titlu People Choice Award li gie ivvutat waqt il-programm televiziv Gateway to Miss World. It-titlu prestigjuz ta’ Beauty with a Purpose li din is-sena kien iddedikat ghal Dr Klown inghata lil Elenia Cauchi wara hidma kbira ghal Dr Klown fejn lejn l-ahhar tas-serata gie pprezentatat somma sabiha ta’ €6500 li Dr Klown NGO, migbura bejn il-kontestanti kollha.

It-tieni post giet Amber Debono flimkien waqt fit-tielet post Alexia Vella.

Waqt l-avveniment, ikkompetu 28 kontestanta fejn  ħadu sehem b’malji sponsorjati minn J.Piccinino Ltd, u b’ilbies evening  fejn gew tiġġudiki u maghzula kienu 12 finalisti fejn  finalment regghu intghazlu 5 finalisti u ghaddew message bl-Ingliz.

Owen Bonnici flimkien ma’ Sarah Agius  mexxew dan l-avveniment. 

L-udjenza apprezzaw diversi sfilati ta’ moda minn  Rosita Silk Sense, Dor, Herman Vassallo designs, London F.  u kollezjioni ta’ malji minn J.Piccinino. Vitality Acedamy li kienu l-istilisti ufficcjali tal-kontestanti ukoll ghamlu wirja ta’ xaghar ipprezentata mit-tim ta’ Vatality bi hwejjeg.  Make-Up kien sponsorjat mill-Golden Rose taħt ir-responsabbiltà  tat-tim minn make-up artists diversi.

Grazzi  ukoll tmur ghat-tim tekniku DJs Trading ghas-sound, Audio System ghad-dawl u Net TV ghat-transmissjioni LIVE flimkien mal-Bord ta’ Pjazza Teatru Rjal. 

Dan l-avveniment gie organizat

minn

Modelle International taht direzzjioni ta’ Sue Rossi u Claudia Calleja.
Related Images

Results Miss World Malta 2017   
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

Lewis Marvic | 'INDIGO'

Proset tal-Website Ramona, u tal-kitba u tax-xoghol kollu tieghek. Grazzi ukoll ta' L-intervista li ghamiltli fi zmien il-milied u l-ewwel tas-sena. Xewqat Sbieh mil-Qalb ghall- 2011 :)

Gino Lombardi | Mosta

Prosit u ibqa' sejra kif int!

Abigail  Spiteri | Ghaxaq

Hi Ramona. Very interesting website. You are amazing just the way you are. Ghandek talent ibza ghalih. Keep it up. Niehu gost hafna naqra il-kitbiet tieghek. Jien nibqa naggornak fuq dak li nkun qed naghmel. Btw fuq facebook fis-section noti fil-profile tieghi hemm xi xoghlijiet minn tieghi. Napprezza jekk thallili xi comment jew like. Jien sapporter kbira tieghek bhalma nahseb naf u nibqa ghal dejjem. Il-festi t-tajba lilek u lil familja kollha tieghek. xxx

Clare Agius | the clouds :)

Hey Ramona a simple yet colourful website and one which i don t have to wreck my brains to discover where everything is :) very good interviews too so i ll keep a look out to read about more celebs and interesting people keep it up

Andre` Penza | Fgura

Hi Ramona well done for your website, and for your work. It pays to love what you do....you`re doing great. keep it up.

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA