Press Release:- Festa bebbux u ikel tradizzjonali Malti

Press Release:- Festa bebbux u ikel tradizzjonali Malti

Published: 18- Apr- 2017    |    Language:   Article in Maltese    |    Category: Press Release

It-Taqsima Festi Rurali fi ħdan is-Segretarjat Parlamentari għall-Biedja, Sajd u Drittijiet tal-Annimali ser torganiżża attivita' bl-isem ta' Festa Bebbux u Ikel Tradizzjonali Malti f' Ħal-Qormi, nhar is-Sibt 29 t'April mis-18.30 'l quddiem. 

F’din l-attivita’ wieħed  jista jsib riċetti varjati tal-bebbux, fenek imsajjar tradizzjonali Malti, kirxa, arjoli, platters lokali bil-bigilla, tadam imqaded u ikel tradizzjonali ieħor. 

Ma jonqsux ukoll inbid varjat Malti, divertiment u ser ikun hemm ukoll tlett stages, fejn wieħed minnhom ser jilqa fuqu zfin folklor, ieħor żfin minn skejjel Maltin u l-ieħor għana tradizzjonali.  Ser ikun hemm ‘stalls b’ħelu tradizzjonali Malti, stalls bl-artiġjanar Malti, kids area bil-bouncing castle, trampolini u ħafna aktar. 

Festa bebbux hija attivita u festa tradizzjonali Maltija b’ikel tipiku Malti. 

Din l-attivita hija għall-familja kollha, u d-dħul huwa b’xejn.

==============================================================================

Festa bebbux and Maltese food traditions

The Rural Festivities Section within the Parliamentary Secretariat for Agriculture, Fisheries and Animal Rights is organizing an activity named Festa Bebbux u Ikel Tradizzjonali Malti in  Qormi, on Saturday 29th April from 6.30pm onwards. 

In this activity, those attending will find great bebbux recipe selections, traditional Maltese cooked rabbit, kirxa, arjoli, local platters and many more traditional local food. 

Also one will find a selection of local wines, loads of entertainment, including three different stages namely one to hold folklore dancing, another holding dances by local dancing schools and another with traditional ghana.  There will be also stalls selling traditional local food, stalls with local artigjanar, kids area with bouncing castle, trampoline and loads of other entertainment.  

Festa bebbux is an activity and local feast of traditional local food and traditions. 

This activity is a free of charge entrance and welcomes all families.
Related Images

Festa Bebbux 2017   
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

Lewis Marvic | 'INDIGO'

Proset tal-Website Ramona, u tal-kitba u tax-xoghol kollu tieghek. Grazzi ukoll ta' L-intervista li ghamiltli fi zmien il-milied u l-ewwel tas-sena. Xewqat Sbieh mil-Qalb ghall- 2011 :)

Gino Lombardi | Mosta

Prosit u ibqa' sejra kif int!

Abigail  Spiteri | Ghaxaq

Hi Ramona. Very interesting website. You are amazing just the way you are. Ghandek talent ibza ghalih. Keep it up. Niehu gost hafna naqra il-kitbiet tieghek. Jien nibqa naggornak fuq dak li nkun qed naghmel. Btw fuq facebook fis-section noti fil-profile tieghi hemm xi xoghlijiet minn tieghi. Napprezza jekk thallili xi comment jew like. Jien sapporter kbira tieghek bhalma nahseb naf u nibqa ghal dejjem. Il-festi t-tajba lilek u lil familja kollha tieghek. xxx

Clare Agius | the clouds :)

Hey Ramona a simple yet colourful website and one which i don t have to wreck my brains to discover where everything is :) very good interviews too so i ll keep a look out to read about more celebs and interesting people keep it up

Andre` Penza | Fgura

Hi Ramona well done for your website, and for your work. It pays to love what you do....you`re doing great. keep it up.

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA