Interview:- First Class Etiquette

Interview:- First Class Etiquette

Published: 4- Feb- 2016    |    Language:   Article in Maltese    |    Category: Interview

L-etikett huwa suġġett vast li forsi ftit huma dawk li jaħsbu dwaru u dwar kemm l-istess etikett jidħol fil-ħajja tagħna ta’ kuljum.  Sfortunatament ħafna jagħżlu li jwarrbuh jew li ma jdaħħluhx f’kollox. Issib oħrajn li jimxu pinna u klamar skond kif jitlob l-etikett.  Ghal aktar informazzjoni u studju dwar l-etikett, f'Malta hawn First Class Etiquette li l-fundratici tieghu hija Ramona Galea.  Hija wkoll International Business Etiquette and Protocol Consultant u Cross Cultural Specialist mħarrġa f’Londra. 

Fost hafna programmi offruti minn First Class Etiquette, it-tlieta l-aktar popolari huma:

International Business Etiquette

Programm immirat u specjalizzat ghal dawk li jixtiequ jiddistingwu ruhhom fid-dinja tax-xoghol billi jeccellaw f’sitwazzjonijiet differenti u ma klijenti ta’ livelli diversi, dan b’mod specjali meta jigu biex jinnegozzjaw ma’ klijenti fuq bazi internazzjonali. Dan il-programm jitqies essenzjali biex wiehed jizviluppa hiliet b’mod holistiku u li jikkumplimenta kwalifici akkademici.

International Social Etiquette

Jekk tixtieq thossok komdu/a f’kull sitwazzjoni li tista ssib ruhek fiha fil-hajja socjali tieghek, dan il programm huwa idejali ghalik. Jekk trid titghallem l-etikett korrett mistenni minnek fuq il-mejda waqt ikla formali jew jekk tixtieq tizviluppa l-gharfien fuq kif wihehed ghandu jgib ruhu u jilbes f’okkazjonijiet differenti fost hafna topics differenti, lesti ruhek biex titghallem u fl-istess hin tiehu pjacir bil-partecipazzjoni tieghek f’dan il-programm.

International Youth Etiquette

Programm meqjus bhala il-fondazzjoni ghal edukazzjoni holistika u l-aktar importanti biex ihalli impatt fuq il-generazzjonijiet futuri. Ramona Galea temmen li jekk iz-zghar tal-llum jitghallmu l-importanza tal-etikett, il-kortesija u l-manjieri, dawn ikollhom ‘ripple effect’ fuq it-tfal taghhom meta jikbru. Programmi addatati skond l-eta u skond il-livell ta' kul partecipant huma offruti lil tfal mill-eta ta 4 snin sa l-eta li student ikun l-universita u ser jidhol fid-dinja tax-xoghol.

Il-programmi jistghu jigu pprezentati kemm bil-Malti u bl-Ingliz u il-partecipazzjoni tista tkun kemm individwali jew fi grupp. 

Aktar informazzjoni fuq il-kontenut ta’ dawn il-programmi kif ukoll fuq  hafna programmi ohra,  zuru is-sit elettroniku www.firstclassetiquette.net
Related Images

First Class Etiquette 1   
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Benon Talemwa Talemwa | Rwanda

A global link connecting rather distant minds. I like the creative opportunity offered to authors to talk to their fellow authors and the readership fraternity. Keep-up Portelli

Andrew  Rowland | London

Well done Ramona. It was a pleasure to be interviewed by yourself. Keep up the good work with your brilliant stories.

Seth Sparrer Sparrer | Middleburg pa

Job well done on a interview she did with me! Keep on giving us more interviews - we need to know what's going around in this world

Jeff Lee Lee | Los Angeles, USA

Ramona - Thank you so much for this terrific interview! I have been trying to get the rest of the world to see and have a huge laugh at the So-Called Ruler of the U.S., and you have done a magnificent job with your interview. Many thanks!

Monica Maartens Maartens | South Africa

Lovely website, very interesting. Thank you for displaying my book Real Life AFRICAN Adventures on your site. All the very best and success with your business...👍🌈🌈🌈💖 Zararia Yul

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA