L-Aħħar Edizzjoni ta’ DAR IL-WAĦX

L-Aħħar Edizzjoni ta’ DAR IL-WAĦX

Published: 12- Sep- 2015    |    Language:   Article in Maltese    |    Category: Interview

Din is-sena hija l-aħħar edizzjoni ta’ Dar il-Waħx, u tkun is-sitt waħda li Patrick Vella, direttur artistiku li huwa wkoll id-direttur ta’ films tal-waħx bħal BREEDER li kien fi swali taċ-ċinemas-sena l-oħra. Ħu iddeċieda li l-aħħar edizzjoni ser tkun ġewwa x-xelters ta’ Ħal-Luqa u għalkemm saret diġa xi tlett snin ilu hemm ġew, din is-sena ser tkun totalment differenti.

Infatti, din is-sena l-mistednin ser jingħataw nuċċali apposta biex ikunu jistaw jimxu tul l-avventura“survival” li wieħed irid jgħaddi minnha, fi dlam ċappa, u li kieku mhux għal dawn in-nuċċalijietapposta wieħed ma jara assolutament xejn. Iżda minn naħa l-oħra jikrejaw tensjoni akbar ħabba li dawn in-nuċċalijiet juru biss dak fejn wieħed ikun qed iħares u għalhekk ma tkunx taf minn fejn ġejjin il-qtajja. Din is-sena l-ammont ta’ kull grupp huwa dak biss ta’ tmienja biex l-avventura tkun waħda iktar intima u barra minn hekk huwa importanti li tul ir-rotta li għandha tieħu madwar għoxrin minuta, ikun hemm sens ta’ “teamwork” biex ikunu jistaw jaqbżu l-ostakli ta’ logħob tal-moħħ kif ukoll dak fiżiku,

Din is-sena fosthom hemm il-kamra tal-buffi, fejn iridu jilgħabu kontra dan il-buffu makak u ħażin, u jekk jitilfu jittieħdu lura n-nuċċalijiet, hemm “riddles”, “dares” li bl-għajnuna tat-tim kollu wieħed jista jkompli l-vjaġġ. Ovjament mhux ser jonqsu l-qtajja fid-dlam ċappa iżda bl-għajnuna tan-nuċċali għandhom dawl biż-żejjed biex jaraw dak li hemm bżonn jaraw!

Dis-sena ser ikun hemm ukoll, xena inspirata mill-aħħar film Silent Hill, u l-infermiera b’wiċċ ta’ mostru ser tkun qed tgħarrex u tħuf biex issib il-mistednin! Ma tonqosx xena, fejn il-grupp ser isib ruħu msakkar ġo ċella, u waqt li karattru misterjuż ikun riesaq lejn il-maqbuda, huma jridu jsibu mezz kif joħorgu minn hemm…

Dar il-Waħx din is-sena ġewwa x-xelters ta’ Ħal-Luqa, 29,30,31 ta’ Ottubru, u 1 ta’ Novembru 2015.

Booking limitat u issoltu l-biljetti jinħatfu, kif esperjenzaw ħafna nies li fil-passat ma sabux biljetti għax kienu spiċċaw.

Hemm offerta li tgħalaq fl-ewwel ta’ Ottubru għal min jixtieq jaqta' għad- 29 ta’ Ottubru fejn il- biljetti huma ta’ 10 euro biss, prezz normali huwa ta’ 15 il- eruo.

Għal-biljetti wiehed jista jcempel fuq 99595906, jew email darilwahx@gmail.com jew żuru s-sitelettroniku www.maltahorrorfest.com . L-aħħar edizzjoni, titilfuwhiex!

Related Images

Dar il-Wahx   
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

Lewis Marvic | 'INDIGO'

Proset tal-Website Ramona, u tal-kitba u tax-xoghol kollu tieghek. Grazzi ukoll ta' L-intervista li ghamiltli fi zmien il-milied u l-ewwel tas-sena. Xewqat Sbieh mil-Qalb ghall- 2011 :)

Gino Lombardi | Mosta

Prosit u ibqa' sejra kif int!

Abigail  Spiteri | Ghaxaq

Hi Ramona. Very interesting website. You are amazing just the way you are. Ghandek talent ibza ghalih. Keep it up. Niehu gost hafna naqra il-kitbiet tieghek. Jien nibqa naggornak fuq dak li nkun qed naghmel. Btw fuq facebook fis-section noti fil-profile tieghi hemm xi xoghlijiet minn tieghi. Napprezza jekk thallili xi comment jew like. Jien sapporter kbira tieghek bhalma nahseb naf u nibqa ghal dejjem. Il-festi t-tajba lilek u lil familja kollha tieghek. xxx

Clare Agius | the clouds :)

Hey Ramona a simple yet colourful website and one which i don t have to wreck my brains to discover where everything is :) very good interviews too so i ll keep a look out to read about more celebs and interesting people keep it up

Andre` Penza | Fgura

Hi Ramona well done for your website, and for your work. It pays to love what you do....you`re doing great. keep it up.

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA