Mellieħa Nights 2014

Mellieħa Nights 2014

Published: 7- Jul- 2014    |    Language:   Article in English    |    Category: Interview

The seventh edition of the Mellieħa Nights, organised by the Mellieħa Local Council, will be taking place during the month of August, from Thursday 7th August till Sunday 10th August 2014. This activity is now popular with the locals and tourists alike, and has found its place in the Maltese annual cultural calendar. This event will serve to showcase the best elements of the Mellieħa community.

On Thursday 7th August the Mellieħa Local Council will be inaugurating a restoration project currently being undertaken in one of the most traditional places in Mellieħa. The restoration of the picturesque Mellieħa Natural Spring will be breathing new life in this place which is very rich in culture and history.

On Friday 8th August a spectacular concert featuring Malta’s top talent will be organised in the Mellieħa Parish Square. For another year the Mellieħa Local Council will be organising a high-quality concert which is sure to be another resounding success.

On Saturday 9th and Sunday 10th August the main roads and squares in Mellieħa will be pedestrianised and will be easily accessible for persons to stroll through. During these two nights a varied programme of event will be taking place in Mellieħa, varying from arts. Music, culture, sports and food. Other attractions include top local artists and musicians, as well as kids’ animations, all of which will be spread on three stages which will be set up along the Mellieħa streets.

A record number of local and international artists will be exhibiting their works and painting in front of the crowds. For those who are interested in cars, there will be a section where one can see static car displays and an off-roading show.

The Sanctuary of Our Lady of Mellieħa, which counts more than two thousand years, will be open to the public and will be hosting choral concerts in such a sacred environment. The World War II Shelters will be open, where guided tours will be offered to those who are interested. The Mellieħa restaurants will also be offering a unique gastronomic experience by preparing carious menus especially for this occasion. The main roads will be set up with tables and chairs al fresco for their patrons to enjoy these lovely nights without missing on the entertainment which will be offered.

Everyone is invited to attend for this annual event in Mellieħa during these four nights. These are four nights which will be transformed into one big celebration for all the family, where Mellieħa will showcase its best elements for one and all.

==================================================================

Iljieli Melleħin 2014

Is-seba’ edizzjoni tal-Iljieli Melleħin organizzata mill-Kunsill Lokali tal-Mellieħa ser tkun qed terġa’ sseħħ matul ix-xahar t’Awwissu, propju mill-Ħamis 7 t’Awwissu sal-Ħadd 10 t’Awwissu 2014. Attività li issa daħlet sew fil-kalendarju kulturali Malti, u li ser isservi ta’ vetrina fuq il-Mellieħa. Matul dawn l-erbat iljieli, wieħed ser ikun jista’ jgawdi uħud mill-isbaħ elementi li għandha x’toffri l-Mellieħa.

Il-Ħamis 7 t’Awwissu l-Kunsill Lokali ser ikun qiegħed iniedi proġett ta’ restawr ta’ wieħed mill-aktar positijiet tradizzjonali fil-Mellieħa. Il-proġett ta’ restawr tal-Għajn tal-Mellieħa ser ikun qiegħed jagħtu l-ħajja mill-ġdid lil dan il-post pittoresk u rikk fl-istorja.

Il-Ġimgħa 8 t’Awwissu fil-Pjazza tal-Parroċċa ser ikun qiegħed jittella kunċert bl-aqwa talent mużikali Malti. Għal sena oħra l-Kunsill Lokali tal-Mellieħa ser ikun qiegħed joffri kunċert tal-ogħla kwalità u li żgur ser jerġa’ jkun suċċess.

Is-Sibt 9 t’Awwissu u l-Ħadd 10 t’Awwissu t-toroq u l-pjazez prinċipali fil-Mellieħa ser ikunu magħluqa għat-traffiku u jkunu faċilment aċċessibbli biex dak li jkun jimxi fihom mingħajr ebda problemi ta’ xejn. Matul dawn iż-żewġt iljieli ser tispikka varjetà ta’ arti, mużika, kultura, sports u ikel. Attrazzjonijiet oħra jinkludu l-aqwa kantanti lokali u kif ukoll diversi animazzjonijiet għat-tfal, imqassma fuq tliet palkijiet differenti, u kif ukoll diversi forom ta’ arti mqassma mat-toroq ewlenin tal-Mellieħa.

Ser ikun hemm sezzjoni oħra fejn numru rekord ta’ artisti lokali u internazzjonali ser jesebixxu l-arti tagħhom, kif ukoll ipinġu quddiem il-folla preżenti. Għal dawk li jinteressawhom il-karozzi, ser ikun hemm sezzjoni oħra fejn jistgħu jammiraw selezzjoni ta’ karozzi u muturi statiċi u wirja tal-off-roading.

Mhux hekk biss, is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, li għandu iktar minn elfejn sena, ser ikun miftuħ għall-pubbliku, fejn anke ser ikunu għaddejjin kunċerti korali f’dan l-ambjent. Għal dawk li jinteressahom żmien il-Gwerra, ser ikunu jistgħu iżuru x-xelters tat-Tieni Gwerra Dinjija, fejn anke ser ikun hemm gwidi apposta għall-pubbliku. Għal kull minn japprezza l-ikel ser ikollhom xalata u varjetà ta’ ikel, fejn it-toroq prinċipali tal-Mellieħa ser ikunu armati bl-imwejjed u siġġijiet attrezzati apposta al fresco sabiex wieħed japprezza l-ikel bnin ipprovdut mill-aqwa restoranti li jinsabu fil-Mellieħa.

Kulħadd huwa mħeġġeġ jattendi bi ħġaru matul dawn l-erbat iljieli għal din l-attività annwali fil-Mellieħa. Dawn huma erbat iljieli trasformati f’ċelebrazzjoni kbira għall-familja kollha, fejn il-Mellieħa ser turi dak kollu li għandha x’toffri.
Related Images

Mellieha Nights 2014   
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

Lewis Marvic | 'INDIGO'

Proset tal-Website Ramona, u tal-kitba u tax-xoghol kollu tieghek. Grazzi ukoll ta' L-intervista li ghamiltli fi zmien il-milied u l-ewwel tas-sena. Xewqat Sbieh mil-Qalb ghall- 2011 :)

Gino Lombardi | Mosta

Prosit u ibqa' sejra kif int!

Abigail  Spiteri | Ghaxaq

Hi Ramona. Very interesting website. You are amazing just the way you are. Ghandek talent ibza ghalih. Keep it up. Niehu gost hafna naqra il-kitbiet tieghek. Jien nibqa naggornak fuq dak li nkun qed naghmel. Btw fuq facebook fis-section noti fil-profile tieghi hemm xi xoghlijiet minn tieghi. Napprezza jekk thallili xi comment jew like. Jien sapporter kbira tieghek bhalma nahseb naf u nibqa ghal dejjem. Il-festi t-tajba lilek u lil familja kollha tieghek. xxx

Clare Agius | the clouds :)

Hey Ramona a simple yet colourful website and one which i don t have to wreck my brains to discover where everything is :) very good interviews too so i ll keep a look out to read about more celebs and interesting people keep it up

Andre` Penza | Fgura

Hi Ramona well done for your website, and for your work. It pays to love what you do....you`re doing great. keep it up.

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA