Ħemda:- An artistic exhibition of colour drawings on paper by Artist Liliana Fleri Soler

Ħemda:- An artistic exhibition of colour drawings on paper by Artist Liliana Fleri Soler

Published: 22- Dec- 2012    |    Language:   Article in English    |    Category: Interview

Ħemda is word of semitic origin meaning ‘stillness and silence’. 

It is in such moments that we are inspired, when we are one with our inner being while our mind is still.  It is here that beauty and creativity excel.

In this collection of 21 works, Liliana Fleri Soler expresses her life journey in 2012.  Since the launch many a person have remarked of having felt a melancholy and even a slight heaviness in these works.  Is this a negative aspect in her or better still in art in general?

Most works of Art of repute, or let us say the ones most easily rememberd by all walks of life, do bear in fact some form of pain.  Try to think of the one that comes up first in your mind.  In other words they are certainly not happy chappy pictures.  But is this in fact such a negative thing after all?

It is through some form of crises or tough time, that we evolve and are reborn.  This is the aspect Liliana explores through the works of this collection.

While journeying through the 21 works, if you do feel some heaviness then the Artist has in fact reached her objective; but do linger a little longer as mingled with the colours and the figures one can also encounter the solutions.

About the Artist :

Liliana Fleri Soler was born in Malta and is a graduate of the University of Malta. In 1996 she decided to give up her teaching career and devote her energy to art. She is primarily a self-taught artist whose work delves into imagery derived from the human situation and is expressed through painting, sculpture and assemblage.

One can visit Liliana Fleri Soler’s exhibition at Hotel Juliani’s Lobby, St Julian’s until the end of January 2013. 

==============================================================

Ħemda

Esebizzjoni Artistika ta’ opri ta’ akriliku fuq karta mill-Artista Liliana Fleri Soler.

Fil-Ħemda jissawwar l-ispirtu, tirregola ruħha l-qalb u tispikka l-kreativita`.

Ħemda huwa t-titlu ta`din il-ġabra ta`21 kwadru li jsegwu l-vjaġġ li wettqet f`ħajjitha l-artista Liliana Fleri Soler tul is-sena 2012.

Mill-ftuħ ta`l-esibizjoni ‘l hawn, kemm il-persuna li żaruwha fetħu qalbhom u ammettew li l-opri hawn imsemmijja, ħallewlhom sens ta`melankolijja u li ħassew tassew xi forma ta`piż profond li ħajjet l-artista kienet mtaqqla bih matul dan il-perijodu.

Moħħ il-bniedem b`mod naturali jirreaġixxi b’ċertu biża’ meta`kkonfrontat bi kriżi.  Allura, l-uġiegħ huwa xi forma ta`negattivita`jew le?  L-opri ta`l-arti li żammu sens veru u jibqgħu mfakkra, dejjem ikollhom sens ta`toqol fihom.  Faċli li wieħed jaċċerta ruħu minn dan u ma hemmx għalfejn wieħed imur il-bogħod wisq, għax anke hawn Malta stess dan huwa fatt.

Kull wieħed u waħda minna jikber u jevolvi meta`niġu wiċċ ma’ wiċċ ma’ realtajiet iebsa.  Huma għalhekk l-għażliet tagħna li jiddeterminaw jekk l-isfidi humiex pożittivi jew le, mhux l-isfidi nnifishom!

Din hija t-tifsira ta’ dawn l-opri: hemm sfida ċara, iżda fin-niżġa tal-kuluri u ta’ figuri hemm ukoll is-soluzzjoni! Għandek il-ħila li ssiba int meta tosserva dawn il-pitturi jew le?  Dan huwa s-suġġett li tesplora Liliana f’dawn l-aħħar xogħlijiet tagħha.

Dwar l-Artista :

Liliana Fleri Soler twieldet Malta u ggradwat mill-Universita`ta`Malta.  Fl-1996 iddeċidiet li tħalli l-karriera tagħha ta`għalliema sabiex tiddedika ħajjitha kompletament għall-arti.  Il-forom artistici li tuża, bħall-pittura u l-iskultura, huma mezz li bihom tesprimi l-immagini ta`l-esperjenza umana. 

Wiehed jista jgawdi l-esebizzjoni ta’ Liliana Fleri Soler ġewwa l-lobby tal-Lukanda Juliani f’San Giljan sa l-aħħar ta’ Jannar 2013.
Related Images

Liliana 2012   
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

Lewis Marvic | 'INDIGO'

Proset tal-Website Ramona, u tal-kitba u tax-xoghol kollu tieghek. Grazzi ukoll ta' L-intervista li ghamiltli fi zmien il-milied u l-ewwel tas-sena. Xewqat Sbieh mil-Qalb ghall- 2011 :)

Gino Lombardi | Mosta

Prosit u ibqa' sejra kif int!

Abigail  Spiteri | Ghaxaq

Hi Ramona. Very interesting website. You are amazing just the way you are. Ghandek talent ibza ghalih. Keep it up. Niehu gost hafna naqra il-kitbiet tieghek. Jien nibqa naggornak fuq dak li nkun qed naghmel. Btw fuq facebook fis-section noti fil-profile tieghi hemm xi xoghlijiet minn tieghi. Napprezza jekk thallili xi comment jew like. Jien sapporter kbira tieghek bhalma nahseb naf u nibqa ghal dejjem. Il-festi t-tajba lilek u lil familja kollha tieghek. xxx

Clare Agius | the clouds :)

Hey Ramona a simple yet colourful website and one which i don t have to wreck my brains to discover where everything is :) very good interviews too so i ll keep a look out to read about more celebs and interesting people keep it up

Andre` Penza | Fgura

Hi Ramona well done for your website, and for your work. It pays to love what you do....you`re doing great. keep it up.

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA