Mellieħa Nights 2019 – Ramona Portelli Blog

Mellieħa Nights 2019: A three day celebration of Music, Culture, History, Gastronomy and Enjoyment for everybody.

A one-time opportunity open to all free of charge – highlighting this year’s edition is an original musical which will be showcased in an open air environment at Mellieħa Main Square.

A unique occasion where one can experience and appreciate all that only the locality of Mellieħa can offer …

Mellieħa Nights 2019 festivities start on Friday, 26th July 2019 at 8.00pm at Mellieħa Parish Square with the musical ‘Naħal tal-Imħabba’. The music of the musical ‘Naħal tal-Imħabba’ was composed by Philip Vella, lyrics by Paul P. Borg and musical arrangements by Sean Vella. Director – Mr Giovann Attard. Cast: Dario Bezzina, Miriam Christine Borg, Annabelle Vella, Mary Ann Muscat, Gaetano Sultana, Anna Camilleri, Alexia Farrugia, Thea Gauci, Mireille Borg, Samantha Magro, Maria Cini and with the participation of Artemocion Dance & Leisure Studio. Videography by Mr Jamie Vella. Everybody is invited and entrance is free.

Mellieħa Nights 2019 celebrations continue on Saturday, 27th July 2019 from 6.30pm onwards at:

Triq Gorg Borg Olivier with a carnival parade themed ‘The Carnival’ with the participation of 10 dance companies and the Big Friends Guggen Musik Band.

Mellieħa Parish Square the Jokers Malta Club will be holding a bikers display and after the Mellieħa Fireworks Association will be hosting a barbecue dinner for those who wish to appreciate the entertainment while enjoying the lavish food provided. Entertainment consists of local talents’ show by Artemocion Dance and Leisure Studio, local artist Mark Anthony Bartolo and the live concert “Those Were the Days” by Paul Abela Band featuring established singers: Jasmin, Roger Tirazona, Nadine Axisa and Lawrence Gray. A live concert by Freddie Portelli will follow.

At Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II Kids’ Entertainment and Animation Area with the participation of Mellieħa Scouts Group.

At Triq Sant’Anna from 7.30pm onwards traditional music by Benny and Tonya.

At the Sanctuary Courtyard from 7.00pm onwards an artistic and local handicrafts exhibition. At 8.30pm live jazz music by Groove.

At Triq it-Tonn from 7.30pm onwards live entertainment in aid of Noah’s Ark Animal Sanctuary.

At the National Shrine of Our Lady of Mellieħa at 8.00pm vocal concert by the ‘Imperial Choir’.

Park and Ride Service free of chargefrom 7.30pm onwards from ex-Belleview Area.

Mellieħa Nights 2019 continue on Sunday, 28th July 2019 from 7.30pm onwards:

At Misraħ il-Parroċċa Vintage Car Show with the collaboration of Ford Owners Malta, a local talent show by Artemocion Dance and Leisure Studio, local artists Thea Gauci accompanied by Steve Galea, musical programmeby Lighthouse Band, local artist Emma Cutajar and spectacular live concert ‘Rock Meets Pop’ by Spiteri Lucas Band featuring estabished singers: Laura Bruno, Mark Tonna, Ludvig Galea and Chiara accompanied by Dancel Team Dancers.

At 11.00pm Grand Finale:  Pyro-Musical Display with the collaboration of Mellieħa Fireworks Association.

At Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II from 7.30pm onwards Kids’ Entertainment and Animation Area with the participation of Mellieħa Scout Group. At 8.00pm traditional music by Ta’ Verna Folk Group.

At Sanctuary Courtyard from 7.30pm onwards an artistic and local handicrafts exhibition.

Further details and a full programme of activities can be obtained from Mellieħa Local Council’s website www.mellieha.gov.mt or from Mellieħa Local Council Facebook page: https://www.facebook.com/melliehalocalcouncil

Mellieħa Nights are being organised in collaboration with the Department for Local Government

=========================================================

Iljieli Melleħin 2019 – tlett ijiem ta’ festa ta’ mużika, kultura, storja, gastronomija, spettaklu u divertiment.

Opportunita’ unika miftuħa għal kulħadd mingħajr ħlas …. din is-sena bil-musical oriġinali ‘Naħal’ tal-Imħabba’.

Esperjenza unika fejn wieħed jista’ jgawdi dawk il-karatteristiċi li l-lokalita’ tal-Mellieħa biss toffri ….

Iljieli Melleħin 2019 jibdew bil-kbir il-Ġimgħa, 26 ta’ Lulju 2019 fit-8.00 ta’ filgħaxija bil-musicaloriġinali ‘Naħal tal-Imħabba’ li ser jittella’ f’Misraħ il-Parroċċa. Il-musical ‘Naħal tal-Imħabba’ għandu kompożizzjoni ta’ Philip Vella, lirika ta’ Paul P. Borg, arranġamenti mużikali ta’ Sean Vella u direzzjoni ta’ Giovann Attard. Jieħdu sehem fost oħrajn Dario Bezzina, Miriam Christine Borg, Annabelle Vella, Mary Ann Muscat, Gaetano Sultana, Anna Camilleri, Alexia Farrugia, Thea Gauci, Mireille Borg, Samantha Magro, Maria Cini u Artemocion Dance & Leisure Studio. Filmati tas-Sur Jamie Vella. Kulħadd mistieden u d-dħul huwa b’xejn.

Iljieli Melleħin 2019 ikomplu is-Sibt, 27 ta’ Lulju 2019 mis-6.30 ta’ filgħaxija ‘l quddiem:

Fi Triq Gorg Borg Olivier bil-parata spettakolari bit-tema ‘Il-Karnival’ bis-sehem ta’ għaxar kumpaniji taż-żfin u l-parteċipazzjoni ta’ Big Friends Guggen Musik Band.

f’Misraħ il-Parroċċa ser tittella’ wirja mill-Jokers Malta Club u wara jsegwi  bbq organizzat mill-Għaqda tan-Nar Maria Bambina għal kull min jixtieq igawdi l-ispettaklu minn bilqiegħda waqt li jduq l-ikel ippreparat apposta għall-okkażjoni. L-ispettaklu jikkonsisti minn wirja ta’ talenti minn Artemocion Dance and Leisure Studio, il-kantant lokali Mark Anthony Bartolo u kunċert live ‘Those were the Days’ minn Paul Abela Band. L-aqwa diski mis-snin 60 u 70 bil-parteċipazzjoni tal-kantanti Jasmin, Roger Tirazona, Nadine Axisa u Lawrence Gray. Isegwi kunċert live minn Freddie Portelli .

F’Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II mis-7.00 ta’ filgħaxija ‘l quddiem programm divertenti u animazzjoni għat-tfal.

Fi Triq Sant’Anna mis-7.30 ta’ filgħaxija ‘l quddiem mużika tradizzjoni minn Benny u Tonya.

Fil-Bitħa tas-Santwarju mis-7.00 ta’ filgħaxija ‘l quddiem wirja ta’ arti u artiġjanat lokali u mit-8.30 ta’ filgħaxija ’l quddiem mużika jazz live minn Groove.

Fit-Taraġ fi Triq it-Tonn mis-7.30 ta’ filgħaxija ‘l quddiem divertiment b’risq Noah’s Art Animal Sanctuary.

Fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna tal-Mellieħa fit-8.00 ta’ filgħaxija kunċert vokali mill-Kor tal-Għaqda Mużikali Imperial.

Servizz ta’ Park and Ride b’xejn mis-7.30 ta’ filgħaxija ‘l quddiem minn fejn kien hemm il-Kumpless Belleview.

Iljieli Melleħin 2019 ikomplu l-Ħadd 28 ta’ Lulju 2019 mis-7.30 ta’ filgħaxija ‘l quddiem:

F’Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II programm u animazzjoni għat-tfal bil-parteċipazzjoni tal-Mellieħa Scout Group u fit-8.00 ta’ filgħaxija mużika tradizzjonali minn Ta’ Verna Folk Group.

Fil-Bitħa tas-Santwarju wirja ta’ arti u artiġjanat lokali.

F’Misraħ il-Parroċċa wirja ta’ karozzi vintage bis-sehem ta’ Ford Owners Club Malta. Isegwu wirja ta’ talenti minn Artemocion Dance and Leisure Studio, il-kantanti lokali Thea Gauciakkumpanjata minn Steve Galea, kunċert mużikali mill-grupp żagħżugħ Lighthouse Band, il-kantanta lokali Emma Cutajar u kunċert spettakolari ‘Rock Meets Pop’ minn Spiteri Lucas Band bil-parteċipazzjoni tal-kantanti Laura Bruno, Mark Tonna, Ludvig Galea u Chiara akkumpanjati minn Dancel Team Dancers. Għeluq bil-kbir b’wirja mużiko-piroteknika mill-Għaqda tan-Nar Maria Bambina, Mellieħa.

Għall-iktar informazzjoni u għall-programm dettaljat tistgħu żżuru s-sit www.mellieha.gov.mt jew il-paġna ta’ Facebook https://www.facebook.com/melliehalocalcouncil

Iljieli Melleħin 2019 qed isiru bil-kollaborazzjoni tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali

Scroll to top