Miss Malta 2015 – Ramona Portelli Blog

Miss Malta 2015
This year marks the 52nd anniversary of the national title Miss Malta. This prestigious event organised by Glow Promotions under the management of Alan J. Darmanin and Jeff Francalanza. Twenty finalists will be competing in this prestigious event and every one of them will be representing a different locality around Malta and Gozo. 
The top 3 winners will each represent Malta abroad in an international beauty pageant.  Two of them are Miss Grand International to be held in Thailand and Miss Supranational in Poland.  The Miss Malta winner will also receive a year full of activities and appearances on local television, magazines and newspapers. 
Pearl Haber, from Floriana, will crown her successor on Saturday 6th June 2015 at the GrandMaster’s Suite, Hilton Malta. The finale will be transmitted live on ONE television.
For more info about the contestants and final night tickets visit the official Miss Malta Facebook Page or contact 79279571 or 79855838.
===================================================================
Din is-sena timmarka il-52 edizzjoni tat-titlu nazzjonali Miss Malta. Dan l-avventiment prestiggjuz huwa organizzat minn Glow Promotions immexxija minn Alan J. Darmanin u Jeff Francalanza.  Ghoxrin finalista qieghdin jiehdu sehem fejn kollha qieghdin jirrapprezentaw lokalita` differenti minn madwar Malta u Ghawdex. 
It-tlett rebbieha principali ser ikollhom l-opportunita` li jirrapprezentaw lil Malta f’konkorsi internazzjonali fosthom Miss Grand International gewwa it-Tajlandja u Miss Supranational gewwa l-Polonja. Miss Malta ser jinghatawlha bosta rigali u sena mimlija intervisti fuq televizjoni, gazzetti, rivisti u aktar. 
Pearl Haber, mill-Furjana, li kienet ir-rebbieha tas-sena l-ohra, ser iccedi ir-renju taghha nhar is-Sibt 6 ta’ Gunju 2015 gewwa GrandMaster’s Suite, Hilton Malta. Is-serata ser tixxandar diretta fuq l-istazzjon One. 
Ghal aktar informazzjoni rigward il-kontestanti jew dwar il-biljetti tas-serata finali zgur il-pagna ta Facebook Miss Malta jew ikkuntatja lill-organizzazzjoni fuq 79279571 jew 79855838.

Televoting miftuh ghall-pubbliku

Ippartecipa u vvota ghall-kontestanta favorita tieghek billi tibghat messagg fuq 5061 5299 u ikteb il-lokalita tal-kontestanta favorita tieghek.  Kull sms jiswa 0.58 ewros.

Ghal dawk li jivvutaw, hemm diversi rigali x’jintrebhu

100 ewro voucher minghand Frank Zampa Jewellery

50 ewro voucher minghand Milu’ by Mimi

5 biljetti ghas-serata finali

Scroll to top