Call for Actors – Ramona Portelli Blog

Call for Actors

LIVE MA’ ĠESU’ – Good Friday 2020

Louie’ Noir has been established for these last past years, and during these years it organized several modelling competitions and drama productions including shows, musicals, comic drama, and also Good Friday pageants. 

In all its productions, Louie’ Noir always searched for modern innovation so that all families will benefit from such unique talented shows including talents like ballet, hip hop, break dancers, real animals, fire jugglers, stilt walkers and more.  Furthermore, Louie’ Noir has always given opportunity to new faces and local talents. 

This time round, Louie’ Noir is giving the opportunity for all those interested to participate in the Good Friday procession in a unique and different way. 

This opportunity is being given to all those interested to participate and act in a Good Friday re-enactment show for the coming year 2020 at Montekristo. 

For this show, Louie’ Noir is looking for a good number of persons interested to participate.  Ages should be from sixteen years and over.  No acting experience needed. 

All those interested kindly contact Louie’ Noir on 7946 7258 or email louienoir@hotmail.com

A meeting with further information will be held for all those who will apply for this unique opportunity.

====================================================

Sejħa għal atturi

LIVE MA’ ĠESU’ – Ġimgħa l-Kbira 2020

Il-kumpanija Louie’ Noir ilha stabbilita għal bosta snin u tul dan iż-żmien, Louie’ Noir organiżżat diversi kompetizzjonijiet tal-imudellar u diversi produzzjonijiet tad-drama fosthom showsmusicals, drammi komiċi u kif ukoll pageants tal-Ġimgħa l-Kbira. 

Fil-produzzjonijiet tagħha, l-kumpanija Louie’ Noir dejjem fittxet li tkun innovattiva u toħroġ bi prodott modern li jolqot il-familja kollha billi tuża dixxiplini diversi fis-shows tagħha bħal ballethip hopbreak dancers, annimali ta’ vera, fire jugglersstilt walkers fost oħrajn.  Apparti minn hekk, Louie’ Noir dejjem tat prijorita’ li tagħti opportunita’ lill-uċuħ ġodda u talent lokali.  

Din id-darba, qed tagħti spazju u opportunita lil dawk kollha li jinteresshom li jieħdu sehem fil-purċizzjoni tal-Ġimgħa l-Kbira b’mod differenti. 

Filfatt issa għandek l-opportunita’ li tieħu sehem f’re-enactment tal-Ġimgħa l-Kbira fejn tista’ tkun wieħed mil-karattri f’dan is-show uniku ghas-sena li gejja 2020 gewwa Montekristo. 

Hemm bżonn kwantita’ ta’ nies minn eta ‘l fuq minn sittax-il sena.  M’hemmx bżonn ta’ esperjenza.  Inti tista’ tkun dak il-karattru li dejjem xtaqt! 

Dawk kollha li jixtiequ jieħdu sehem jistgħu jikkuntatjaw lil Louie’ Noir fuq 7946 7258 jew email louienoir@hotmail.com

Għal dawk kollha interessati, ser issir laqgħa biex wieħed ikun jista’ jakkwista aktar informazzjoni. 

Scroll to top