AIR SUPPLY IN CONCERT – one of the biggest summer events in Malta – Ramona Portelli Blog

AIR SUPPLY IN CONCERT – one of the biggest summer events in Malta

CMC Promotions proudly announces another great concert which could easily be labelled as one of the biggest summer events to be held in Malta. The Australia soft rock group Air Supply will be performing live on stage, at the Malta Fairs and Conventions Centre, Ta’ Qali on the 28th August, 2015 as part of a worldwide tour to mark their 40th anniversary. This concert will truly be a once in a life time opportunity, since Malta is just one of two countries in Europe where Air Supply will gather the crowds.

British born singer and guitarist Graham Russell and lead vocalist Russell Hitchcock met on 12th May,1975, during the first day of rehearsal of “Jesus Christ Superstar” in Sydney, Australia. They become interested friends for their common love for The Beatles and singing. That was how it all started.

At first they performed in bars, restaurants and entertainment places. Then they ventured in Australia and the international scene. In 1980 “Lost in Love” became the fastest selling single in the world. The second single was “All Out Of Love” and went up in the charts even quicker.

The albums “Lost in Love”, “The One That You Love”, “Now and Forever” and “The Greatest Hits” sold in excess of 20 million copies.

Sensational duo Air Supply are celebrating 40 years of their music, bringing their repertoire to Malta, showcasing their portfolio of massive hits, such as ‘Just as I am’, ‘Two Less Lonely People In The World’, ‘Even The Nights Are Better’, ‘Lonely Is The Night’, ‘Good Bye’, ‘Making Love Out Of Nothing At All’ and so much more during a remarkable concert by Graham Russell and Russell Hitchcock together with their band who together form Air Supply.

Don’t miss this opportunity to be part of something big this summer!! Tickets available by calling on (00356) 99821250. Visit www.cmcpromotionsmalta.com for more info!

==========================================================

AIR SUPPLY – wiehed mill-akbar avvenimenti f’Malta dan is-sajf

CMC Promotions ghandhom il-pjacir ihabbru kuncert iehor kbir ghal dan is-sajf….. din id-darba mid-duo Awstraljan b’fama internazzjonali AIR SUPPLY. Il-grupp Awstraljan tal-muzika ‘soft rock’ ser ikun qed jghat kuncert live fit-28 ta’ Awissu, 2015 fil-Malta Fairs and Conventions Centre, f’ Ta’ Qali, bhala parti mit-tour mondjali li qieghed ifakkar l-40 sena anniversarju taghhom fix-xena muzikali. Il-kuncert ser ikun verament opportunita’ ta’ darba, minhabba li Malta hija wiehed minn zewg pajjizi fl-Ewropa fejn Air Supply ser ikunu qeghdin jghatu kuncert.

L-Air Supply huwa ffurmat mill-kantant u kitarrista Graham Russell u minn Russell Hitchcock, li huwa l-vokalista ewlieni. Graham Russell u Russell Hitchcock kienu ltaqghu ghall-ewwel darba flimkien fit-12 ta’ Mejju, 1975, meta kienu qed isiru l-provi ta’ “Jesus Christ Super Star” f’Sydney, l-Awstralja. Saru hbieb mill-ewwel u dan minhabba li t-tnejn li huma kellhom ammirazzjoni kbira lejn il-grupp Ingliz The Beatles, kif ukoll ghax kellhom interess qawwi fil-kant.

Ghal bidu bdew ikantaw flimkien f’restoranti u postijiet tad-divertiment. Imbghad hargu fix-xena nazzjonali Awstraljana u dik internazzjonali. Fl-1980 kisbu l-ewwel success kbir taghhom bil-kanzunetta “Lost in Love”. Kienet l-akbar single li nbieghet b’heffa mad-dinja kollha. Imbghad waslilhom success akbar bit-tieni single taghhom All Out of Love”. Din id-diska telghet b’aktar heffa fil-quccati tal-klassifici minn dik ta’ qabilha.

Is-successi ghall-Air Supply komplew mhux biss fl-Awstralja, izda mad-dinja kollha, partikolarment fl-Istati Uniti. Bizzejjed wiehed isemmi kif l-albums taghhom “Lost in Love”, “The One That You Love”, “Now and Forever” u “The Greatest Hits” qabzu l-20 miljun kopja f’dak li huwa bejgh.

F’din is-sena li timmarka l-40 anniversarju mit-twaqqif taghhom, l-Air Supply inkludew lil Malta fil-lista ta’ kuncerti taghhom madwar id-dinja. Huma assiguraw lil CMC Promotions li tul il-kuncert, huma jridu jpaxxu lill-ammiraturi taghhom f’dawn il-gzejjer bl-aqwa successi li kisbu tul din il-karriera twila, b’successi kbar bhal ‘Just as I am’, ‘Two Less Lonely People In The World’, ‘Even The Nights Are Better’, ‘Lonely Is The Night’, ‘Good Bye’, ‘Making Love Out Of Nothing At All’, u hafna ohrajn.

L-appell huwa biex fit-28 ta’ Awissu, 2015, ma titlifx l-opportunita’ li tkun parti minn wiehed mill-akbar avvenimenti f’Malta ta’ dan is-sajf. Attendi fl-MFCC Ta’ Qali biex tassisti ghal kuncert li mhu se jintesa’ qatt. Ikseb il-biljett tieghek billi ccempel (00356) 99821250. Zur www.cmcpromotionsmalta.com ghall aktar informazzjoni!

Scroll to top