RECENT ARTICLES

Promotion : CPS Garage Automotive

Category: Promotion  |   Published: 15- Dec- 2017    |   Language: EN


Promotion : CPS Garage Automotive

CPS Garage Automotive is one of the best local one-stop-shop for all your car needs. Situated in Zurrieq, CPS Garage Automotive is quite literally your one-stop-shop for all of your car and van parts needs.
READ MORE ...

Promotion : Champagne Lounge, Marsaskala

Category: Promotion  |   Published: 4- Dec- 2017    |   Language: EN


Promotion : Champagne Lounge, Marsaskala

Looking for a great night with friends, genuine drinks, nice music and luxurious atmosphere? Don’t look any further – Champagne Lounge is the place to be.
READ MORE ...

Press Release:- Jancer Galea - Tiny Miss World 2017

Category: Press Release  |   Published: 2- Dec- 2017    |   Language: EN


Press Release:- Jancer Galea - Tiny Miss World 2017

Six years old – Jancer Galea, recently won Tiny Miss World 2017 in Little Miss World 2017 (Little Miss & Mister United World Children Festival of Culture & Art) held last September 2017 in Greece.
READ MORE ...

Press Release:- Festival Internazzjonali Milied Mellieħi 2017

Category: Press Release  |   Published: 1- Dec- 2017    |   Language: MT


Press Release:- Festival Internazzjonali Milied Mellieħi 2017

Il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa se jtella’ l-attività annwali tal-Festival Internazzjonali Milied Mellieħi 2017 is-Sibt 23, il-Ħadd 24, l-Erbgħa 27 u l-Ħamis 28 ta’ Diċembru 2017. Din l-attivita’ organizzata bil-kollaborazzjoni tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali, L-Awtorita’ Maltija Għat-Turiżmu, l-Fondazzjoni Valletta 2018, Reġjun Tramuntana u The Malta Christmas Festival, tilħaq il-qofol tagħha b’attivitajiet li se jsiru fi Triq Ġorġ Borg Olivier u Misraħ il-Parroċċa mis-7 ta’ filgħaxija.
READ MORE ...

Press Release:- Moda Malta 2017 – Moda u Eleganza

Category: Press Release  |   Published: 29- Nov- 2017    |   Language: MT


Press Release:- Moda Malta 2017 – Moda u Eleganza

Festa ta’ Moda u Eleganza spikkat gewwa s-sala ta’ La Valette Dar il-Mediterran il-Belt, post mill-isbah li jilqa bosta attivitajiet fejn il-Hadd li ghadda giet organizzata Moda Malta ghas-seba darba, dedikata ghal l-ghola livell ta’ hwienet fejn spikkat eleganza tal-hwejjeg esklussivi li gew ippreparati ghal diversi okkazzjonijiet ghax-xhur li gejjin. L-organizaturi hadu hsieb biex dan l-avveniment ikun wiehed ta’ livell gholi ikun fil-kalendarju ta’ Modelle International.
READ MORE ...

Press Release:- Villaġġ tal-Milied fl-Għammieri

Category: Press Release  |   Published: 21- Nov- 2017    |   Language: MT


Press Release:- Villaġġ tal-Milied fl-Għammieri

It-Taqsima Festi Rurali fi ħdan is-Segretarjat għall-Biedja, Sajd u d-Drittijiet tal-Animali, ser terġa torganiżża Villaġġ ieħor tal-Milied fl-Għammieri nhar il-Ħadd 10 ta’ Diċembru 2017 bejn 9.00 u l-17.00. L-attivita ser tibda b’ċelebrazzjoni tal-quddiesa animata bil-parteċipazzjoni tal-kor mill-Mużew taż-Żurrieq, kif ukoll il-priedka tal Milied.
READ MORE ...

mainSidePage

RECENT COMMENTS

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

Lewis Marvic | 'INDIGO'

Proset tal-Website Ramona, u tal-kitba u tax-xoghol kollu tieghek. Grazzi ukoll ta' L-intervista li ghamiltli fi zmien il-milied u l-ewwel tas-sena. Xewqat Sbieh mil-Qalb ghall- 2011 :)

Gino Lombardi | Mosta

Prosit u ibqa' sejra kif int!

Abigail  Spiteri | Ghaxaq

Hi Ramona. Very interesting website. You are amazing just the way you are. Ghandek talent ibza ghalih. Keep it up. Niehu gost hafna naqra il-kitbiet tieghek. Jien nibqa naggornak fuq dak li nkun qed naghmel. Btw fuq facebook fis-section noti fil-profile tieghi hemm xi xoghlijiet minn tieghi. Napprezza jekk thallili xi comment jew like. Jien sapporter kbira tieghek bhalma nahseb naf u nibqa ghal dejjem. Il-festi t-tajba lilek u lil familja kollha tieghek. xxx

Clare Agius | the clouds :)

Hey Ramona a simple yet colourful website and one which i don t have to wreck my brains to discover where everything is :) very good interviews too so i ll keep a look out to read about more celebs and interesting people keep it up

Andre` Penza | Fgura

Hi Ramona well done for your website, and for your work. It pays to love what you do....you`re doing great. keep it up.

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA