RECENT ARTICLES

Promotion : Clare’s Inner Beauty

Category: Promotion  |   Published: 20- Oct- 2017    |   Language: EN


Promotion : Clare’s Inner Beauty

Situated in Mosta, Clare’s Inner Beauty specializes in providing a pleasant relaxing experience for those in need of professional beauty treatments and care. Their reputation at this salon is only as good as your satisfaction.
READ MORE ...

Press Release:- Jum iddedikat lill-annimali

Category: Press Release  |   Published: 5- Oct- 2017    |   Language: MT


Press Release:- Jum iddedikat lill-annimali

Fil-Kumpless tal-Għammieri nhar il-Ħadd 15 ta' Ottubru bejn id-9 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofs in-nhar ser terġa tiġi organizzata attivita` tul il-ġurnata kollha ddedikata għall-ħarsien tal-annimali. Din l-inizjattiva għaldarboħra ser tkun kkordinata mit-Taqsima Festi Rurali flimkien mad-Direttorat għall-Ħarsien tal-Annimali fi ħdan is-Segretarjat Parlamentari għall-Biedja, Sajd u Drittijiet tal-Annimali.
READ MORE ...

Promotion : MISS WORLD MALTA for MISS WORLD

Category: Promotion  |   Published: 28- Sep- 2017    |   Language: EN


Promotion : MISS WORLD MALTA for MISS WORLD

Miss World Malta, Michela Galea, is embarking on her much awaited journey to Sanya, China very soon.
READ MORE ...

Promotion : Romina Vella – Singing Lessons

Category: Promotion  |   Published: 27- Sep- 2017    |   Language: EN


Promotion : Romina Vella – Singing Lessons

Romina Vella is a local singer offering services during wedding masses, civil weddings, anniversaries, funerals and other occasions. She also offers singing lessons, individual attention and also offers children choir lessons- please feel free to contact her on 7932 5332.
READ MORE ...

Press Release:- Festa Ħut 2017

Category: Press Release  |   Published: 5- Sep- 2017    |   Language: MT


Press Release:- Festa Ħut 2017

Għal darba oħra t-Taqsima Festi Rurali fi ħdan is-Segretarjat Parlamentari tal-Biedja, Sajd u Drittijiet tal-Animali bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali ta’ Marsaxlokk ser jorganizzaw Festa Ħut. Din ħa sir ġewwa l-istess raħal nhar is-Sibt 16 ta’ Settembru 2017 mis-sitta ta’ filgħaxija sal-ħdax ta’ billejl.
READ MORE ...

Promotion : Get Forged

Category: Promotion  |   Published: 28- Jul- 2017    |   Language: EN


Promotion : Get Forged

GetForged provides health and fitness services including Crossfit sessions, Body Building workouts and also 1-on-1 focused training. It is a superb place, with great environment, and anything else you can imagine. Highly recommended to all individuals who want to get fit and healthy, with the perfect atmosphere, team and members.
READ MORE ...

mainSidePage

RECENT COMMENTS

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

Lewis Marvic | 'INDIGO'

Proset tal-Website Ramona, u tal-kitba u tax-xoghol kollu tieghek. Grazzi ukoll ta' L-intervista li ghamiltli fi zmien il-milied u l-ewwel tas-sena. Xewqat Sbieh mil-Qalb ghall- 2011 :)

Gino Lombardi | Mosta

Prosit u ibqa' sejra kif int!

Abigail  Spiteri | Ghaxaq

Hi Ramona. Very interesting website. You are amazing just the way you are. Ghandek talent ibza ghalih. Keep it up. Niehu gost hafna naqra il-kitbiet tieghek. Jien nibqa naggornak fuq dak li nkun qed naghmel. Btw fuq facebook fis-section noti fil-profile tieghi hemm xi xoghlijiet minn tieghi. Napprezza jekk thallili xi comment jew like. Jien sapporter kbira tieghek bhalma nahseb naf u nibqa ghal dejjem. Il-festi t-tajba lilek u lil familja kollha tieghek. xxx

Clare Agius | the clouds :)

Hey Ramona a simple yet colourful website and one which i don t have to wreck my brains to discover where everything is :) very good interviews too so i ll keep a look out to read about more celebs and interesting people keep it up

Andre` Penza | Fgura

Hi Ramona well done for your website, and for your work. It pays to love what you do....you`re doing great. keep it up.

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA